LẠNH: Triệu tập nhân viên bếp ăn trong vụ nghi bỏ THUOCDOC vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙếᴘ ăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɴɢʜɪ ʙỏ ᴛʜᴜᴏᴄĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ʙữᴀ ăɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ở sơɴ ʟᴀ

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ɴɢʜɪ đầᴜ ĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ᴛʜứᴄ ăɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ɴɢườɪ ɴấᴜ ăɴ ᴄʜᴏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ.

ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ). Ảɴʜ: ᴍɪɴʜ ɴɢᴜʏễɴ

ᴅư ʟᴜậɴ đᴀɴɢ xôɴ xᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠɪệᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ) ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ɴɢʜɪ ʙỏ ᴛʜᴜᴏᴄĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ʙáᴏ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄᴜốɪ ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ ᴛʜứ 𝟼 (ɴɢàʏ 𝟸𝟸.𝟿), địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴠề ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄó ᴍùɪ ᴛʜᴜốᴄ sâᴜ. sᴀᴜ đó, xã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xᴜốɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴍẫᴜ ᴘʜẩᴍ đượᴄ ʟưᴜ ᴄó ᴍùɪ ᴛʜᴜốᴄ sâᴜ”.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʀấᴛ ᴍᴀʏ sự ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sớᴍ, ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜưᴀ ăɴ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ. ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʙà ʜà ᴛ.ᴛ – ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙếᴘ ăɴ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ.

ʙà ᴛ đᴀɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴠợ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏêɴ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (ɴᴀʏ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀườɴɢ ᴋʜáᴄ ʟàᴍ ʜɪệᴜ ᴘʜó).

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ɴʜᴀɴʜ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠớɪ ᴘᴠ, ôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʜế – ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ – ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “ᴠề ᴠɪệᴄ sᴜ sᴜ ʟᴜộᴄ ᴄó ᴍùɪ ʟạ, ᴛʀườɴɢ đã ʟàᴍ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ᴄấᴘ để xáᴄ địɴʜ đó ʟà ɢì. ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ʀõ sự ᴠɪệᴄ”.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜế, ᴛʀườɴɢ ᴄó 𝟷.𝟸𝟺𝟻 ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟺𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ăɴ ʙáɴ ᴛʀú.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ. ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄó đầᴜ ĐÔ.ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ᴠụ ɴɢʜɪ ʙỏ ᴛʜᴜᴏᴄĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ʙữᴀ ăɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ở sơɴ ʟᴀ

sᴋĐs – ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʙà ʜà ᴛ.ᴛ – ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙếᴘ ăɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ). ʙà ᴛ. ʟà ᴠợ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏêɴ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ, ɴᴀʏ đã ᴄʜᴜʏểɴ ɴơɪ ᴋʜáᴄ ʟàᴍ ʜɪệᴜ ᴘʜó.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢʜɪ áɴ đầᴜ ĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ (ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟼 xã ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴠề ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄó ᴍùɪ ᴛʜᴜốᴄ sâᴜ.

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, xã ᴄʜɪềɴɢ ᴍᴀɪ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xᴜốɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴍẫᴜ ᴘʜẩᴍ đượᴄ ʟưᴜ ᴄó ᴍùɪ ᴛʜᴜốᴄ sâᴜ.

ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ). Ảɴʜ: ᴍ.ɴ

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʀấᴛ ᴍᴀʏ sự ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sớᴍ, ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄʜưᴀ ăɴ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ. ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʙà ʜà ᴛ.ᴛ – ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙếᴘ ăɴ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ.

xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ, ʙà ᴛ. đᴀɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴠợ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏêɴ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (ɴᴀʏ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀườɴɢ ᴋʜáᴄ ʟàᴍ ʜɪệᴜ ᴘʜó).

ᴠề sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ. ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄó đầᴜ ĐÔ.ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ ở ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ xảʏ ʀᴀ ɴɢʜɪ ᴠấɴ đầᴜ ĐÔ.ᴄ ᴠàᴏ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ.

sự ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴄʜᴜ ᴠăɴ ᴛʜịɴʜ (xã ᴄʜɪềɴɢ ʙᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴍᴀɪ sơɴ, ᴛỉɴʜ sơɴ ʟᴀ). Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀườɴɢ ᴄó 𝟷.𝟸𝟺𝟻 ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟺𝟶𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ăɴ ʙáɴ ᴛʀú.

Xem thêm: