Thương Tiếc: Trung Úy Công An 1998 Hy Sinh Khi Đi Tuần Đêm

 

 

ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ʙị ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

sáɴɢ 𝟸𝟹/𝟿, xáᴄ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀɴ ʙàɪ (ʜᴜʏệɴ ǫᴜỳɴʜ ᴘʜụ) ʙị ᴋẻ xấᴜ ᴄʜéᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ, sᴀᴜ đó ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú

ᴛʜᴇᴏ ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ ɴàʏ, ᴠàᴏ ʜơɴ 𝟸𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ɴʜậɴ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú, sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟾, đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀɴ ʙàɪ, ᴛʜì ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ.

ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú đã ʙáᴏ ᴄáᴏ sự ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴄấᴘ ᴛʀêɴ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʀᴀ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ.

ᴋʜɪ ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ᴄʜờ ᴄáᴄ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ xᴜốɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ʙị đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜéᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ.

ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú ᴅù đã đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ǫᴜá ɴặɴɢ, đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜéᴍ. Ảɴʜ: ᴍɪɴʜ ᴛᴏàɴ

“ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ʟà ɴɢườɪ ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đã ʜʏ sɪɴʜ. ᴛổ ᴄʜứᴄ đᴀɴɢ ʟàᴍ đề xᴜấᴛ để ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ʟɪệᴛ sĩ.

ᴛʀᴜɴɢ úʏ ᴛú ᴄòɴ ǫᴜá ᴛʀẻ, ᴄʜưᴀ ʟậᴘ ɢɪᴀ đìɴʜ, sự ʀᴀ đɪ ɴàʏ để ʟạɪ sự đᴀᴜ xóᴛ ᴠô ᴄùɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà đơɴ ᴠị”, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ɴóɪ.

Xem thêm: