Nhà 4 tầng ở TPHCM s.ập saᴜ tiếng động rất lớn, giải ᴄứᴜ 5 người bên trᴏng

ɴʜóᴍ ɴɢườɪ đᴀɴɢ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴄăɴ ɴʜà 𝟺 ᴛầɴɢ ở ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ (ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ ᴛʜì ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàʏ ʙấᴛ ɴɢờ ʙɪ̣ đổ sậᴘ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ.

ᴄăɴ ɴʜà ʙɪ̣ đổ sậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ. Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ.
ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ.

Đếɴ 𝟷𝟺ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟿, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ ѕáт ᴘᴄᴄᴄ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ (ᴘᴄ𝟶𝟽) ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ sự ᴄố ᴄăɴ ɴʜà 𝟺 ᴛầɴɢ đổ sậᴘ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ở ʜẻᴍ 𝟷𝟹𝟹 ʙìɴʜ ǫướɪ (ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟽, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄăɴ ɴʜà 𝟺 ᴛầɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ʙɪ̣ đổ sậᴘ sᴀᴜ ᴛɪếɴɢ độɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ɴêɴ ʜô ʜᴏáռ, ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

sậᴘ ɴʜà 𝟺 ᴛầɴɢ ở ᴛᴘʜᴄᴍ, 𝟻 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟽 đɪềᴜ độɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠà ᴄáռ ʙộ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄứᴜ ʜộ.

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄăɴ ɴʜà 𝟺 ᴛầɴɢ ʙɪ̣ đổ sậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ, ɢạᴄʜ đ.á, ᴠậᴛ ʟɪệᴜ xâʏ ᴅựɴɢ ɴɢổɴ ɴɢᴀɴɢ. xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ʙɪ̣ ɴạɴ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ đưᴀ ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ. Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴄó ᴍặᴛ để ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟽 (ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀêɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄʜủ ɴʜà ɢọɪ ᴛʜợ đếɴ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ᴛʜì ᴍóɴɢ ʏếᴜ ɴêɴ sậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã đưᴀ 𝟹 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜẹ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ. ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ sᴀᴜ đó đã đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟽 ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴘᴄ𝟶𝟽 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ʙɪ̣ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ đượᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴠà đượᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế sơ ᴄứᴜ ʀồɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sự ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

Xem thêm: