Bắt nghi phạm s.á.t h.ạ.i Trung uý Công an ở Thái Bình

 

 

ᴠõ ᴛɪếɴ ᴍạɴʜ – ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ sáᴛ ʜạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴜý ᴄôɴɢ ᴀɴ ở ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ đã ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ở ɴʜà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛạɪ ɴɪɴʜ ʙìɴʜ.
ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟹/𝟿, ᴛʀả ʟờɪ ᴘᴠ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ sáᴛ ʜạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴜý Đỗ ᴠăɴ ᴛú – ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀɴ ʙàɪ (ʜᴜʏệɴ ǫᴜỳɴʜ ᴘʜụ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ) đã ʙị ʙắᴛ.

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ᴠõ ᴛɪếɴ ᴍạɴʜ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟸, ᴛʀú xã ǫᴜᴀɴɢ ʙìɴʜ, ᴋɪếɴ xươɴɢ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ). ᴍạɴʜ ʙị ʙắᴛ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ở ɴʜà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛạɪ ɴɪɴʜ ʙìɴʜ.

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠõ ᴛɪếɴ ᴍạɴʜ. (Ảɴʜ: ᴛ.ᴅ)

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴅɪ ʟý ᴠõ ᴛɪếɴ ᴍạɴʜ ᴠề ᴛʀụ sở ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đứɴɢ ở ᴠị ᴛʀí ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟻, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀɴ ʙàɪ, ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ, ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú đã ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. ᴋʜɪ đếɴ ɢầɴ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴛʀᴜɴɢ úʏ Đỗ ᴠăɴ ᴛú ʙị ɴɢườɪ ɴàʏ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ.

ᴋẻ ɴàʏ sᴀᴜ đó ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. ᴛʀᴜɴɢ úʏ ᴛú đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ ᴠà ʜʏ sɪɴʜ ʟúᴄ 𝟸𝟹ʜ𝟺𝟻 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ.

Xem thêm: