Ch.áy lớn ở Bình Dương, hơn 100 chiếc xe máy đã bị lửa th.iêu r.ụi quá th.ảm kh.ốc

Cửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ xᴇ ᴍáʏ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴅữ ᴅộɪ ᴋʜɪếɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ, ᴍộᴛ xᴇ ᴛảɪ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙị ʟửᴀ ᴛʜɪêᴜ ʀụɪ. Ướᴄ ᴛíɴʜ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴅᴏ ᴠụ ᴄʜáʏ ɢâʏ ʀᴀ ʟêɴ đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻 ᴛỷ đồɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴇ ᴍáʏ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴋʜɪếɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙị ᴛʜɪêᴜ ʀụɪ.

 

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴋɪᴍ ɴʜậᴛ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜ, ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜòᴀ (ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) ʙấᴛ ɴɢờ ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴅữ ᴅộɪ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ᴛɪếɴɢ ɴổ ʟớɴ.

Cửa hàng kinh doanh xe máy bốc cháy, hơn 100 xe bị lửa thiêu rụi - 1
Thời điểm xảy ra cháy cửa hàng không có người bên trong (Ảnh: Trần Hùng). 

T

ʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ᴄửᴀ đᴀɴɢ ᴋʜóᴀ ɴêɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅậᴘ ʟửᴀ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ & ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã đɪềᴜ độɴɢ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴅậᴘ ʟửᴀ.

Cửa hàng kinh doanh xe máy bốc cháy, hơn 100 xe bị lửa thiêu rụi - 2
Hơn 100 xe máy bên trong cửa hàng bị thiêu rụi (Ảnh: Văn Tân). 

ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ đã ᴘʜảɪ ᴘʜá ᴄửᴀ ᴋéᴏ, ᴄʜɪᴀ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ʜướɴɢ để ᴘʜᴜɴ ɴướᴄ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ɴɢọɴ ʟửᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ɴɢọɴ ʟửᴀ ǫᴜá ʟớɴ ᴋʜɪếɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

 

sᴀᴜ ɢầɴ ᴍộᴛ ɢɪờ, đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ. ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ ᴠề ɴɢườɪ ɴʜưɴɢ đã ᴋʜɪếɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 xᴇ ᴍáʏ, ᴍộᴛ xᴇ ᴛảɪ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙị ᴄʜáʏ ʀụɪ.

Xem thêm: