NÓNG: PHÁT HIỆN 1 TH.ITH.Ể NỮ GIỚI. NGHI LÀ NGHI PHẠM B.A.T.C.O.C CHÁU BÉ Ở HÀ NỘI

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟾ʜ𝟻𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟿, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠớᴛ đượᴄ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ, ɴʜậɴ địɴʜ ᴄó ᴛʜể ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʙắᴛ ᴄóᴄ ʙé 𝟸 ᴛᴜổɪ ở ʜà ɴộɪ.
ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟà ᴛʀêɴ ᴅòɴɢ sôɴɢ Đᴜốɴɢ, đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴄầᴜ ᴘʜù Đổɴɢ, ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ.

ʜɪệɴ, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴘʜáᴘ ʟý để xáᴄ ᴍɪɴʜ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɢɪáᴘ ᴛʜị ʜᴜʏềɴ ᴛʀᴀɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ (ʜà ɴộɪ) ᴄũɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ɴàʏ, ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɢɪáᴘ ᴛʜị ʜᴜʏềɴ ᴛʀᴀɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ʙố.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ ɴʜậɴ đượᴄ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ɢɪáᴘ ᴛʜị ʜᴜʏềɴ ᴛʀᴀɴɢ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ở xã ᴠɪệᴛ ɴɢọᴄ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ʏêɴ, ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ), ʟà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴄʜáᴜ ɴ.ʜ.ᴛʜ. (ɢầɴ 𝟸 ᴛᴜổɪ, ở ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴛʜᴜộᴄ địᴀ ʙàɴ xã Đᴀ ᴛốɴ, ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ, ʜà ɴộɪ) để đòɪ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ.

ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ xéᴛ, đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜáᴜ ᴛʜ. ᴛạɪ ᴀᴏ ᴛʜả ᴄá ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀạɪ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ ɴ.x.ᴛ. (𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ, ở xã ᴍễ sở, ʜᴜʏệɴ ᴠăɴ ɢɪᴀɴɢ, ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ).

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ, ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ.

Xem thêm: