Loạt công trình của chủ CCMN bị ch.áy xây trái phép: Nhìn thế lực chống lưng cực mới biết kh.ủng cỡ nào

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ʙị ᴄᴀɴ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ – ɴɢườɪ ᴠừᴀ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴅᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, đã xâʏ ᴅựɴɢ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟾 ᴛᴏà ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ. ʜầᴜ ʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ số đó đềᴜ xâʏ ᴅựɴɢ sᴀɪ ᴘʜéᴘ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʙɪếɴ ᴛướɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄùɴɢ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự…

ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ

 

ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴅᴏ ôɴɢ ᴍɪɴʜ đầᴜ ᴛư ʜᴏặᴄ ᴄùɴɢ đầᴜ ᴛư, số ʟượɴɢ ᴛạɪ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ʟà ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ, ʟêɴ ᴛớɪ sáᴜ ᴛòᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴛòᴀ ᴄòɴ ʟạɪ ở ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ ᴠà ǫᴜậɴ ᴛâʏ ʜồ. ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴàʏ đềᴜ ɴằᴍ sâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ ɴʜỏ, xâʏ ᴅựɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛầɴɢ, xâʏ ᴅựɴɢ sᴀɪ ᴠớɪ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ (ᴘᴄᴄᴄ).

Loạt công trình của chủ chung cư mini bị cháy sai phép: Ai chống lưng cho ông Nghiêm Quang Minh? - Ảnh 1.

ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʙưởɪ, ǫᴜậɴ ᴛâʏ ʜồ

ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ (ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ), ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ᴄó 𝟸 ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (ᴄʜủ ᴄăɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʙị ᴄʜáʏ ᴛʀêɴ ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ). ᴄụ ᴛʜể, ᴍộᴛ ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở số 𝟸𝟾/𝟷𝟸 ᴄʜíɴʜ ᴋɪɴʜ. ᴛʜᴇᴏ ʜồ sơ, ᴛòᴀ ɴʜà đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄấᴘ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟶, ᴄᴀᴏ 𝟼 ᴛầɴɢ, ᴄó ʟửɴɢ, ᴄó ᴛᴜᴍ.

 

ᴘʜườɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ địɴʜ ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴàʏ ᴄᴀᴏ 𝟽 ᴛầɴɢ 𝟷 ᴛᴜᴍ. ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴠậɴ độɴɢ ᴍộᴛ số đơɴ ᴠị ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ 𝟸𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/ʜộ để ᴄʜᴜʏểɴ xᴇ sᴀɴɢ ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ʙêɴ ᴄạɴʜ để ʜạɴ ᴄʜế ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄʜáʏ ɴổ.

 

 

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʜộ ʟàᴍ ᴄʜᴜồɴɢ ᴄọᴘ, ᴘʜườɴɢ đề ɴɢʜị ᴄư ᴅâɴ ᴄắᴛ ʟỗ ᴛʜôɴɢ ᴄʜᴜồɴɢ ᴄọᴘ để ʜạɴ ᴄʜế ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄʜáʏ ɴổ. ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟿, ᴛòᴀ ɴʜà đượᴄ xâʏ 𝟷𝟶𝟶% ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ đấᴛ, ɴằᴍ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄáᴄ ᴛòᴀ ɴʜà ᴄᴀᴏ ᴛầɴɢ ᴋʜáᴄ. ᴛầɴɢ 𝟷 ᴄủᴀ ᴛòᴀ ɴʜà đượᴄ ᴅùɴɢ ʟàᴍ ʙãɪ để xᴇ. ᴛòᴀ ɴʜà ᴄó ʙᴀɴ ᴄôɴɢ, ɴʜưɴɢ ʜầᴜ ʜếᴛ đềᴜ đượᴄ ʟàᴍ ᴄʜᴜồɴɢ ᴄọᴘ, ʜàɴ ᴋíɴ ᴍíᴛ.

 

ᴍộᴛ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ɴữᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ʟà ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ᴛạɪ số 𝟷𝟾 ɴɢụʏ ɴʜư ᴋᴏᴍ ᴛᴜᴍ. ᴛʜᴇᴏ đó, ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàʏ đượᴄ ᴄấᴘ ʟà 𝟼 ᴛầɴɢ, ᴄó ʜầᴍ, ᴄó ʟửɴɢ, ᴄó ᴛᴜᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʜᴀɪ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴛʀêɴ, ᴘʜườɴɢ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ʀà sᴏáᴛ ᴄáᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴠà ɴʜà ᴄᴀᴏ ᴛầɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄủᴀ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʀà sᴏáᴛ ᴄùɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ, ᴠị ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ ɴóɪ.

Loạt công trình của chủ chung cư mini bị cháy sai phép: Ai chống lưng cho ông Nghiêm Quang Minh? - Ảnh 2.

ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʙị ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴋʜươɴɢ ʜạ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜà ɴộɪ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ

ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ số ɴʜà 𝟿𝟻 ɴɢõ 𝟹𝟽𝟾 ᴛʜụʏ ᴋʜᴜê (ᴘʜườɴɢ ʙưởɪ, ǫᴜậɴ ᴛâʏ ʜồ), đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ xâʏ ᴅựɴɢ sᴀɪ ᴘʜéᴘ. ᴄᴏɴ ɴɢõ ɴʜỏ ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹 ᴍéᴛ sâᴜ ʜᴜɴ ʜúᴛ ᴅẫɴ ᴛớɪ ᴄăɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴàʏ đượᴄ ôɴɢ ᴍɪɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ. ʙà ᴛíᴄʜ (ɴɢườɪ ᴅâɴ ở đốɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙà ᴛừɴɢ ʟà ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố số 𝟸, sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʙà ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ đâʏ ᴠô ᴄùɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠì ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴàʏ ᴄó ǫᴜʏ ᴍô ʀấᴛ ʟớɴ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ʟốɪ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ.

“ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ”, ʙà ᴛíᴄʜ ᴄʜɪᴀ sẻ.

 

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴋếᴛ ʜợᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴋʜáᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ, ᴋʜươɴɢ ᴍᴀɪ, ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ. Đᴀ số đềᴜ xâʏ ᴅựɴɢ sᴀɪ ᴠớɪ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ʙᴀɴ đầᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ, ᴍộᴛ “ᴛʀùᴍ” ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄó ᴛɪếɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ sở ʜữᴜ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜàᴏ ɴᴀᴍ, xã Đàɴ (ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ) ᴠà ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ (ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ).

ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở số 𝟸𝟼 ᴠâɴ ʜồ 𝟹 ᴛổ 𝟼𝟶 ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ, ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ ʟà 𝟸 ᴛòᴀ ɴʜà đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ǫᴜʏ ᴍô 𝟻 ᴛầɴɢ ᴠà ᴛᴜᴍ ɴʜưɴɢ đã xâʏ ᴅựɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ, ʜợᴘ ᴋʜốɪ ᴠà ʟêɴ ᴛầɴɢ ᴛʜứ 𝟾. ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàʏ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ɴʜưɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠẫɴ ᴛồɴ ᴛạɪ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ.

ɴé ᴛʀáɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙáᴏ ᴄʜí?

Để ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ số 𝟿𝟻 ɴɢõ 𝟹𝟽𝟾 ᴛʜụʏ ᴋʜᴜê, ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ʜảɪ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʙưởɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ ʜồɪ.

sáɴɢ 𝟷𝟿/𝟿, ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʙưởɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴏàɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ. ʙộ ᴘʜậɴ ᴍộᴛ ᴄửᴀ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đặᴛ ʟịᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʟêɴ ɢặᴘ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ.

 

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ôɴɢ ᴛʀọɴɢ (ɴɢườɪ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɴʜậɴ đặᴛ ʟịᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ʙáᴏ ᴄʜí – ᴘᴠ) ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ.

 

ᴛươɴɢ ᴛự ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜồɴɢ ʜạɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘᴠ đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ, đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ số 𝟸𝟼 ᴠâɴ ʜồ 𝟹 ᴛổ 𝟼𝟶, ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟾, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ, ᴛổ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ xâʏ ᴅựɴɢ ᴘʜườɴɢ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙà ʟưᴜ ʜᴏàɴɢ ʟʏ (ᴄʜủ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ) ᴠề ᴠɪệᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà sᴀɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɢʜɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴠà ʙảɴ ᴠẽ ᴛʜɪếᴛ ᴋế đã đượᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ.

ᴋʜɪ đó, ᴄʜủ ɴʜà xɪɴ “ᴛự ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴘʜầɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟾 (ᴠì ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛʜợ)”. ᴅù sᴀᴜ đó ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ xâʏ ᴅựɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠăɴ ʙảɴ đề xᴜấᴛ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ʟê Đạɪ ʜàɴʜ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠẫɴ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪêɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴛồɴ ᴛạɪ đếɴ ɴᴀʏ.

ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ᴘʜườɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ, ᴋʜɪ ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ʜỏɪ ᴠề ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛʜì đềᴜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ “đᴀɴɢ ʙậɴ”, “ᴄʜưᴀ xếᴘ đượᴄ ʟịᴄʜ” ᴠà ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ ᴋʜáᴄ.

 

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ᴛs ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ (ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴄʜíɴʜ ᴘʜáᴘ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ǫᴜʏ địɴʜ ʀấᴛ ᴄụ ᴛʜể ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ , ᴄáᴄ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý, ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ, ᴛʀìɴʜ ᴛự ᴛʜủ ᴛụᴄ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ; ᴛʀìɴʜ ᴛự ᴛʜủ ᴛụᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙᴜộᴄ ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟậᴘ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟs ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄụ ᴛʜể ʟà ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟậᴘ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ʟà ʙᴀᴏ ʟâᴜ, ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ xᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄụ ᴛʜể ɴếᴜ ᴄáɴ ʙộ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴋʜôɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ ᴋʜɪ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴛʜì sẽ ʙị xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ, xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʜᴏặᴄ ᴛʀᴜʏ ᴄứᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ʜộɪ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ đô ᴛʜị ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ xâʏ ᴅựɴɢ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ đã ᴋʜá ᴄụ ᴛʜể. Để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ɴʜư ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ʀõ ʀàɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ʜᴏặᴄ ʟàᴍ ɴɢơ ᴄʜᴏ sᴀɪ ᴘʜạᴍ. “ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đượᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ ɴʜưɴɢ xử ʟý ʜờɪ ʜợᴛ ᴠà ᴛʜɪếᴜ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ. ᴠụ ᴄʜáʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ʟà ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴜôɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ”, ᴠị đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Xem thêm: