C.h.á.y quán Karaoke nổi tiếng ở Đắk Lắk, điều động hàng chục xe chữa c.h.á.y đến hiện trường

ᴠụ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʟâᴍ ʜɪềɴ ở Đắᴋ ʟắᴋ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ (𝟸𝟶/𝟿), ɴʜữɴɢ ᴄộᴛ ᴋʜóɪ ʟớɴ ʙốᴄ ʀᴀ ɴɢùɴ ɴɢụᴛ ᴛừ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ đã đượᴄ đɪềᴜ độɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ᴠụ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʟâᴍ ʜɪềɴ ᴛạɪ Đắᴋ ʟắᴋ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ

ɴʜữɴɢ ᴄộᴛ ᴋʜóɪ ʟớɴ ʙốᴄ ʀᴀ ɴɢùɴ ɴɢụᴛ ᴛừ ᴠụ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʟâᴍ ʜɪềɴ 𝟸 ᴛạɪ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴘʜướᴄ ᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴋʀôɴɢ ᴘắᴄ (ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ).

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ, ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ đã đượᴄ đɪềᴜ ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ – ʙɪᴀᴅᴀ ʟâᴍ ʜɪềɴ 𝟸 ᴛạɪ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴘʜướᴄ ᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴋʀôɴɢ ᴘắᴄ (ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ) ʙấᴛ ɴɢờ ʙốᴄ ᴄʜáʏ. ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ đã ʜô ʜᴏáɴ ᴠà ɢọɪ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴏ ɴɢᴜʏêɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ᴄạɴʜ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ – ʙɪᴅᴀ ʟâᴍ ʜɪềɴ 𝟸 ᴋể, đáᴍ ᴄʜáʏ ʙốᴄ ʟêɴ ᴅữ ᴅộɪ ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴄʜáʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đó đã ᴄùɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜáɴ ʟấʏ ɴướᴄ ᴅậᴘ ʟửᴀ ɴʜưɴɢ đáᴍ ᴄʜáʏ ʟâʏ ʟᴀɴ ǫᴜá ɴʜᴀɴʜ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ɴɢọɴ ʟửᴀ.

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴅậᴘ ᴛắᴛ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜóɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ǫᴜáɴ.

ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅậᴘ đáᴍ ᴄʜáʏ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴏ ɴɢᴜʏêɴ

ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ, ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ – ʙɪᴅᴀ ʟâᴍ ʜɪềɴ ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ. ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ǫᴜáɴ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ɴêɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ɴɢườɪ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ – ʙɪᴅᴀ ʟâᴍ ʜɪềɴ 𝟸 ʟà ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ – ʙɪᴅᴀ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ ᴋʀôɴɢ ᴘắᴄ (Đắᴋ ʟắᴋ) ᴠớɪ 𝟷𝟶 ᴘʜòɴɢ ʜáᴛ, 𝟸𝟷 ʙàɴ ʙɪᴅᴀ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʟâᴍ ʜɪềɴ.

ᴘᴠ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Xem thêm: