Thiếu tá biên phòng trong vụ ch.áy chung cư mini: 2 con đã qu.a đ.ời trước đó, bản thân hiện vẫn đang phải thở máy, chưa có chỉ số sinh tồn

ᴛʀᴏɴɢ số 𝟸𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ, ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ɴ.ᴠ.ᴄ. ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴặɴɢ ɴʜấᴛ ʜɪệɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴄáᴄ ᴄʜỉ số sɪɴʜ ᴛồɴ ᴄʜưᴀ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴘɢs-ᴛs Đàᴏ xᴜâɴ ᴄơ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đếɴ sáɴɢ 𝟷𝟿/𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ 𝟸𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ (ᴛᴘ ʜà ɴộɪ).

 

ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴặɴɢ ɴʜấᴛ ʟà ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ɴ.ᴠ.ᴄ. (ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʟữ đᴏàɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ 𝟸𝟷 ʙộ độɪ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ) ʜɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴠẫɴ ɴặɴɢ, ʜɪệɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴄáᴄ ᴄʜỉ số sɪɴʜ ᴛồɴ ᴄʜưᴀ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ.

ᴘɢs ᴄơ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜặᴛ, ʜộɪ ᴄʜẩɴ ʜàɴɢ ɴɢàʏ để ᴛìᴍ ʀᴀ ᴘʜươɴɢ áɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴠẫɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʜô ʜấᴘ, ʀửᴀ ᴘʜổɪ ʜàɴɢ ɴɢàʏ.

ɴɢᴏàɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴘʜổɪ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄũɴɢ ʜộɪ ᴄʜẩɴ đáɴʜ ɢɪá ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ, ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ sᴀᴜ ɴɢộ độᴄ ᴋʜí ᴄᴏ ɴặɴɢ.

Thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini: 2 con trước đó đã không qua khỏi, bản thân anh hiện vẫn đang phải thở máy - Ảnh 1
ɴᴀᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴠẫɴ ᴛʜở ᴍáʏ – Ảɴʜ: ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ

 

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ɴữ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ʜɪệɴ đã ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ. sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ, ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ, ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, ɢɪơ ᴛᴀʏ đượᴄ, ᴅù ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʜở ôxʏ.

 

ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄòɴ ʟạɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴛốᴛ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴀɪ đượᴄ ʀᴀ ᴠɪệɴ. ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị ôxʏ ᴄᴀᴏ áᴘ ᴘʜòɴɢ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴãᴏ ᴅᴏ ɴɢộ độᴄ ᴄᴏ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ʟɪệᴜ ᴘʜáᴘ ᴛâᴍ ʟý.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ ᴅâɴ ᴛʀí, ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đạɪ ʜọᴄ ʏ ʜà ɴộɪ, ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ɴʜảʏ ᴛừ ᴛầɴɢ 𝟿 xᴜốɴɢ ᴛầɴɢ 𝟼 ᴛòᴀ ɴʜà ʙêɴ ᴄạɴʜ, ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸 ʟầɴ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ sứᴄ ᴋʜỏᴇ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜả ǫᴜᴀɴ.

ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜà Đôɴɢ ʜɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ʟà ʜᴀɪ ʙố ᴄᴏɴ.

ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘôɴ ᴄòɴ 𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴍộᴛ ʙệɴʜ ɴʜɪ 𝟹 ᴛᴜổɪ ᴄùɴɢ ᴍẹ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 𝟷𝟷 ᴛᴜầɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ.

Thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini: 2 con trước đó đã không qua khỏi, bản thân anh hiện vẫn đang phải thở máy - Ảnh 2
Các bệnh n.hi vụ c.háy chung cư mini sức khỏe tiến triển tốt, ổn định – Ảnh: Báo Dân Trí

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ʏ 𝟷𝟶𝟹 ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đã ổɴ địɴʜ, ᴄòɴ 𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ đùɪ ᴘʜảɪ.

ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ, ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ ɢʜéᴘ ᴛʜậɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜà Đôɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sáᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛâᴍ ʟý.

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ xảʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ𝟸𝟸 ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿 ở ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ. ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ʟà ᴄăɴ ɴʜà 𝟿 ᴛầɴɢ, ᴍộᴛ ᴛᴜᴍ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. Đếɴ ɴᴀʏ xáᴄ địɴʜ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Xem thêm: