Ngã Ba Ngay Lúc Này: Ai Là Người Nhà Nguyễn Thị L Lên Nhận Đi ᴛ.ᴜᴠᴏ.ɴɢ Тạɪ ᴄһỗ

ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴛừ ɢɪᴀ ʟᴀɪ đếɴ ʙìɴʜ Địɴʜ ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ. ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴠợ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟàᴍ 𝟷 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟàᴍ 𝟷 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ôɴɢ ᴛʀầɴ Đìɴʜ ᴠɪɴʜ (𝟻𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ʜ.ᴘʜú ᴛʜɪệɴ, ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ʙs 𝟾𝟷ᴅ𝟷 – 𝟸𝟻𝟾.𝟽𝟽 ᴄʜở ᴠợ ʟà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟ. (𝟺𝟹 ᴛᴜổɪ) ᴛừ ɢɪᴀ ʟᴀɪ đɪ ʙìɴʜ Địɴʜ.

xᴇ ôɴɢ ᴠɪɴʜ ᴄʜạʏ ᴛʀêɴ ǫʟ𝟷𝟿, ʜướɴɢ ᴛừ ʜ.ᴛâʏ sơɴ đếɴ ʜ.ᴛᴜʏ ᴘʜướᴄ, ᴋʜɪ đɪ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘ.ɴʜơɴ ʜòᴀ, ᴛx.ᴀɴ ɴʜơɴ (ᴄùɴɢ ʙìɴʜ Địɴʜ), ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 𝟾 ɢɪờ ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ʙs 𝟽𝟽ʜ – 𝟶𝟺𝟶.𝟹𝟶 ᴅᴏ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ɴʜựᴛ (𝟺𝟿 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛᴛ.ᴘʜú ᴘʜᴏɴɢ, ʜ.ᴛâʏ sơɴ, ʙìɴʜ Địɴʜ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ, ᴄʜạʏ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟ. ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, ᴄòɴ ôɴɢ ᴛʀầɴ Đìɴʜ ᴠɪɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠề ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đưᴀ ôɴɢ ᴛʀầɴ Đìɴʜ ᴠɪɴʜ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà đưᴀ ᴛʜɪ ᴛʜể ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟ. ᴠề ɢɪᴀ ʟᴀɪ.

Xem thêm: