Tường trình của người mang áo b.si chụp X-quang nghi “mò cua bắt ốc” nữ h.sinh 16t tại BV Việt Đức!

ʙị ᴛố ᴍò ᴄᴜᴀ ʙắᴛ ốᴄ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢì ᴠớɪ ʙᴠ ᴠɪệᴛ Đứᴄ?

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ, ɴᴀᴍ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴍò ᴄᴜᴀ ʙắᴛ ốᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.

sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟿, ᴛʀả ʟờɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, đạɪ ᴅɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴛố ʟà ʜọᴄ ᴠɪêɴ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴʜư ʙáᴄ sĩ ʜᴀʏ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ê-ᴋíᴘ ᴛʀựᴄ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜọᴄ ᴠɪêɴ) “ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ɴʜà đứɴɢ ở ɴɢᴏàɪ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ǫᴜᴀ ô ᴄửᴀ, ê-ᴋíᴘ ᴠẫɴ ᴄʜụᴘ ɴʜư ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ”. ɴᴀᴍ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ɴàᴏ ᴍò ᴄᴜᴀ ʙắᴛ ốᴄ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴘʜảɴ áɴʜ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ɴᴀᴍ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴛừ ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴêɴ ᴀɴʜ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ê-ᴋíᴘ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ʙáᴏ ᴄáᴏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴄʜủ độɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄủᴀ ᴠɪệɴ, ᴛɪɴ ɴʜắɴ ɢɪữᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠà ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʜàɴɢ ʙôɴɢ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ. ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ “đúɴɢ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴠà ʜɪệɴ ᴛượɴɢ’, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴếᴜ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ᴄʜứɴɢ ᴄớ”, đạɪ ᴅɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴍờɪ ʜᴀɪ ʙêɴ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴᴀᴍ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴄó ᴍặᴛ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ đếɴ.

sự ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠị đạɪ ᴅɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛᴏàɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệɴ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋỹ ɴăɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ, ᴛʀáɴʜ ᴠô ᴛìɴʜ ɢâʏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ʜɪểᴜ ɴʜầᴍ.

“ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ, ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴋéᴏ ǫᴜầɴ ᴅàɪ xᴜốɴɢ, ᴄởɪ áᴏ ʀᴀ, ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴅᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ᴋʜóᴀ ʜᴏặᴄ ᴄúᴄ ǫᴜầɴ/áᴏ, ɴʜữɴɢ đồ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ ʟêɴ sẽ ᴄʜᴇ ᴍấᴛ ᴘʜɪᴍ, ᴄòɴ ǫᴜầɴ áᴏ ʟóᴛ ᴠẫɴ để ɴɢᴜʏêɴ”, ᴠị ɴàʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴄơ sở ʏ ᴛế ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛớɪ đâʏ sẽ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪáᴍ sáᴛ ɴʜư ʟắᴘ đặᴛ ᴛʜêᴍ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí, ɢóᴘ ᴘʜầɴ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế; ᴛʜêᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ để ᴘʜâɴ xử, ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ, xử ʟý ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜưᴀ đúɴɢ ᴍựᴄ ʜᴏặᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

Người đàn ông bìa phái (áo đen) thể hiện thái độ bức xúc trước vụ việc. Ảnh cắt từ clip

 

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đã ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴛốɪ 𝟷𝟹/𝟿, ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đã ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄảɴʜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ xưɴɢ ʟà ʙố ʙệɴʜ ɴʜâɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴠà ᴛố ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ số 𝟷𝟶𝟹 ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ độɴɢ ᴄʜạᴍ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ᴋíɴ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.

ɢɪᴀ đìɴʜ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ ᴛʜàɴʜ ɴɪêɴ, ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʜướɴɢ “ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đúɴɢ”, “ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ” ᴠà ɴɢườɪ ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴋɪᴀ đã ᴛắᴛ ᴍáʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ.

Xem thêm: