BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG VỀ NAM BÁC SĨ HÓT NHẤT LÚC NÀY

xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ʙị ᴛố s:à:ᴍ s:ỡ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ

ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʜàɴɢ ʙôɴɢ (ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ʜà ɴộɪ) đᴀɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙị ᴛố s:à:ᴍ s:ỡ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.

ᴍớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʜìɴʜ ảɴʜ (ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ s:à:ᴍ s:ỡ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ.

ɴɢườɪ ɴʜà ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ᴛố ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙị ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ s:à:ᴍ s:ỡ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ

ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ sẻ, ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟿/𝟿 ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ. ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ʜ𝟹𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʜìɴʜ ảɴʜ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ s:à:ᴍ s:ỡ, ᴄʜạᴍ ᴠàᴏ ᴠ:ù:ɴ:ɢ ᴋ:í:ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ɴʜà, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙị ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛêɴ ʙ. ɴɢườɪ ɴʜà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sớᴍ ʟàᴍ sáɴɢ ᴛỏ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ đã ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʜàɴɢ ʙôɴɢ, ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ.

ᴄʟɪᴘ ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛố ᴋᴛᴠ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ x:â:ᴍ ʜ:ạ..ɪ ᴠ:ù:ɴ:ɢ ᴋ..í..ɴ ᴛʜɪếᴜ ɴữ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ. (ɴɢᴜồɴ: ᴏᴀɴʜ ᴏᴀɴʜ)

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʜàɴɢ ʙôɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ đơɴ ᴠị đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ. ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ sẽ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄụ ᴛʜể sᴀᴜ.

Xem thêm: