Hà Nội: Một căn hộ ở chung cư 6 tầng bốc c.h.á.y, nhiều người may mắn thoát nạn

ᴍộᴛ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ ᴛầɴɢ 𝟹 ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴅ𝟷𝟽 (ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá, ʜà ɴộɪ), 𝟻 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ ɴàʏ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.
ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ʜ𝟷𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟿, ᴍộᴛ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ ᴛʜᴜộᴄ ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴅ𝟷𝟽, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị Đặɴɢ xá ᴛʜᴜộᴄ xã Đặɴɢ xá, ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ,ʜà ɴộɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, đáᴍ ᴄʜáʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙàɴ ᴛʜờ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ ʀồɪ ʟᴀɴ xᴜốɴɢ ᴘʜầɴ sàɴ ɢỗ ᴘʜíᴀ ᴅướɪ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ ʟâᴍ đɪềᴜ độɴɢ xᴇ ᴄʜỉ ʜᴜʏ, xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ độɪ ʜìɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ʜᴏả ʜᴏạɴ. (Ảɴʜ: Đ.x.)

Đếɴ 𝟷ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế. ᴛʜốɴɢ ᴋê ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ɴɢườɪ. ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ᴛàɪ sảɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜốɴɢ ᴋê.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ ɢồᴍ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ. ᴄʜủ ɴʜà đã ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴛự sơ ᴛáɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ đáᴍ ᴄʜáʏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ.

Xem thêm: