Học viên thực tập ở BV Việt Đức bị tố s:à.m s:ỡ bệnh nhân 1.6 t.uổ.i trong phòng chụp X-quang

ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɴàʏ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xử ʟý ᴠụ ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛố ᴄáᴏ “ʙáᴄ sĩ ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ” x:â.ᴍ ʜ:ạ.ɪ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ᴋʜɪ ᴄô ɢáɪ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠề ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ᴛố ᴄô ɢáɪ ʙị ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ (ʜà ɴộɪ) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ x:â.ᴍ ʜ:ạ.ɪ ᴠ:ùɴ.ɢ ᴋ:í.ɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟻/𝟿, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, đạɪ ᴅɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ʜọᴘ. ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴛố ᴄáᴏ ʟà ʜọᴄ ᴠɪêɴ (sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʜựᴄ ʜàɴʜ/ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ), ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ, ʙáᴄ sĩ ʜᴀʏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ɴàʏ đã ᴠề ǫᴜê sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢửɪ đơɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ. ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄʜᴜẩɴ ʙị, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đầʏ đủ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ɢửɪ ɴộᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʜàɴɢ ʙôɴɢ (ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ, ʜà ɴộɪ) để xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

“ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xử ʟý. ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, ᴍờɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜờ đợɪ ᴋếᴛ ǫᴜả xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ”, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴄó 𝟹 ɴɢườɪ ɢồᴍ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪêɴ (ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ʙấᴍ ᴍáʏ ᴄʜụᴘ sᴀᴜ ᴛấᴍ ᴋíɴʜ ᴄʜì), ʜọᴄ ᴠɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠà ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ áᴏ đᴇɴ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛʜáɪ độ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀướᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ.
ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ 𝟷𝟹/𝟿, ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đã ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄảɴʜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ xưɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴữ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛố ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ số 𝟷𝟶𝟹 ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ x:â.ᴍ ʜ:ạ.ɪ ᴠ:ùɴ.ɢ ᴋ:í.ɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴóɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ɴɢàʏ 𝟿/𝟿, ᴄô ɢáɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ xᴇ ᴠà đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ, ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ 𝟷𝟶𝟹. ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ x:â.ᴍ ʜ:ạ.ɪ ᴠ:ùɴ.ɢ ᴋ:í.ɴ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ᴛêɴ ʟà ʙ. ᴄô ɢáɪ đã “đạᴘ ʀᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ, ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛêɴ ʙ. ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ”. ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄô ɢáɪ đã ᴄʜụᴘ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ʙ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ ᴛʜàɴʜ ɴɪêɴ, ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʜướɴɢ “ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đúɴɢ”, “ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ” ᴠà ɴɢườɪ ᴛêɴ ʙ. đã ᴛắᴛ ᴍáʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ. ᴅᴏ đó, ɢɪᴀ đìɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄầɴ ᴄʜᴏ ʜọ ɢặᴘ ɴɢườɪ ʙị ᴛố ᴄáᴏ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴛʀựᴄ ᴄùɴɢ ᴄᴀ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Xem thêm: