Xót xa 1 n.ạn nh.ân trong vụ c.h.á.y là sinh viên năm thứ 7 khoa Bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội, chuẩn bị ra trường thì gặp n.ạn

ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴛʜựᴄ sự ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠì ᴍứᴄ độ ᴛàɴ ᴋʜốᴄ ᴄủᴀ ɴó.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍxʜ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề 𝟷 ᴛʀᴏɴɢ số ɴạɴ ɴʜâɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟà sɪɴʜ ᴠɪêɴ ɴăᴍ ᴛʜứ 𝟽 ᴋʜᴏᴀ ʙáᴄ sĩ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ Đʜ ʏ ʜà ɴộɪ.

ᴄụ ᴛʜể, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴇᴍ ʟà ɴ.ᴋ.ᴏ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟿 ǫᴜê ᴛạɪ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ. ᴇᴍ ʟà sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴛʜɪ đỗ ᴋỳ ᴛʜɪ ʙáᴄ sĩ ɴộɪ ᴛʀú ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đʜ ʏ ɴɢàʏ 𝟾/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟹.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹-𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ɴʜà 𝟹𝟽 ɴɢáᴄʜ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ (ʙốɴ ᴛʜáɴɢ) đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿, ʜɪệɴ ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʏêɴ ʜòᴀ, ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, ʟà ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ) ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ đã đượᴄ ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ɴạɴ ɴʜâɴ

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟸𝟷 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ (ᴛʀᴏɴɢ đó đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ 𝟹𝟿/𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ).

ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴠà ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ, ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴛʀầɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴘʜươɴɢ đã ᴛớɪ ᴛʜị sáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜị sáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ, ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ. Ảɴʜ: ᴠɢᴘ

ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴄôɴɢ đɪệɴ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ; ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘᴄᴄᴄ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄảᴍ ơɴ ʙà ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả, ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ, ʜỗ ᴛʀợ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɢặᴘ ɴạɴ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜắᴄ ʟạɪ sᴀᴜ ᴄáᴄ ᴠụ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴘᴄᴄᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɴàʏ đã đượᴄ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ, ɴʜờ đó ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜáʏ ɴổ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đã ᴄó ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ, ǫᴜʏ ᴄʜế ᴘᴄᴄᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ, ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đôɴɢ ᴅâɴ ᴄư ɴʜưɴɢ đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄʜậᴛ ʜẹᴘ…; đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴄᴄ ᴠà ᴋỹ ɴăɴɢ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄʜáʏ ɴổ, ᴋỹ ɴăɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄ sự ᴄố. ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʙảᴏ đảᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴘᴄᴄᴄ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ…

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙᴠ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ. Ảɴʜ: ᴠɢᴘ

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴍᴏɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴋỹ ɴăɴɢ ứɴɢ ᴘʜó, ᴛʜᴏáᴛ ʜɪểᴍ ᴋʜɪ ᴄó sự ᴄố.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠà ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế Đàᴏ ʜồɴɢ ʟᴀɴ ᴄũɴɢ đã đếɴ ʙᴠ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ để ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ʜà ɴộɪ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠà ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế, ᴘɢs-ᴛs Đàᴏ xᴜâɴ ᴄơ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙᴠ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢᴀʏ ᴛừ 𝟷 ɢɪờ sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙᴠ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟸𝟼 ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʙảʏ ʟà ʙệɴʜ ɴʜɪ, ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ɴɢườɪ ʟớɴ, ᴄó ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴠɪệɴ, ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ xáᴄ địɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ.

ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ở ᴄáᴄ ᴍứᴄ độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ɴɢườɪ ᴄᴀᴏ ᴛᴜổɪ ɴʜấᴛ ʟà 𝟾𝟷 ᴛᴜổɪ, ʙé ɴʜấᴛ ᴛáᴍ ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ, ʙᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ.

ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ɴɢạᴛ ᴋʜóɪ, ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị ʙỏɴɢ.

“ʙᴠ xáᴄ địɴʜ ᴠɪệᴄ ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ đặᴛ ʟêɴ ʜàɴɢ đầᴜ. ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ đã ʜᴜʏ độɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴛốɪ ưᴜ ɴʜấᴛ ᴄó ᴛʜể, ʟàᴍ sᴀᴏ để ʜạɴ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ ɴʜấᴛ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ. ʙᴠ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴜ ʙấᴛ ᴋỳ ᴄʜɪ ᴘʜí ɴàᴏ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴄʜăᴍ ʟᴏ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ, sᴜấᴛ ăɴ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠà ɴɢườɪ ɴʜà, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛốɪ đᴀ ᴠì ɴɢườɪ ʙệɴʜ” – ᴘɢs-ᴛs Đàᴏ xᴜâɴ ᴄơ ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế Đàᴏ ʜồɴɢ ʟᴀɴ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜủ ᴛướɴɢ sơ ʙộ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, đɪềᴜ ᴛʀị ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ʜà ɴộɪ. ᴛʜủ ᴛướɴɢ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ɴỗ ʟựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʏ, ʙáᴄ sĩ.

Đạɪ ᴅɪệɴ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʜᴜʏ độɴɢ 𝟷𝟻 xᴇ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đếɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛʀêɴ.

ᴛʀướᴄ đó, sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀầɴ ʟưᴜ ǫᴜᴀɴɢ, ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴄùɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄʜíɴ ᴛầɴɢ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ để ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄứᴜ ɴạɴ.

ʜà ɴộɪ ᴠà ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ sẽ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛậɴ ɢốᴄ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹-𝟿, ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴄũɴɢ đã đếɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ᴛʀᴀᴏ ǫᴜà ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠớɪ ʙà ᴄᴏɴ ᴠề ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴛᴘ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛᴘ sẽ ʟᴜôɴ ở ʙêɴ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ᴄáᴄ ʜộ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ổɴ địɴʜ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʜỗ ᴛʀợ ᴛạᴍ ᴄư, ᴛɪềɴ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ sáᴜ ᴛʜáɴɢ.

ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ʜà ɴộɪ ʜᴜʏ độɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴄáᴄ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ʜỗ ᴛʀợ ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴍấᴛ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄảᴍ ơɴ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, đᴏàɴ ᴛʜể, ʙà ᴄᴏɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛìɴʜ ɴɢᴜʏệɴ đã ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜâɴ ᴠăɴ, ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴛươɴɢ ᴛʜâɴ ᴛươɴɢ áɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ᴄứᴜ ʜộ, ɢɪúᴘ đỡ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ.

ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄấᴘ ủʏ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ, ᴍᴛᴛǫ, đᴏàɴ ᴛʜể ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ sáᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đờɪ sốɴɢ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, độɴɢ ᴠɪêɴ, ʜỗ ᴛʀợ ʙà ᴄᴏɴ ᴄả ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴠà ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ; ɢɪúᴘ ʙà ᴄᴏɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ổɴ địɴʜ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ; ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴠề ᴍᴜᴀ, ᴛʜᴜê ɴʜà ở xã ʜộɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ôɴɢ Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴘ đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛậɴ ɢốᴄ ᴠấɴ đề, ᴛừ ᴋʜâᴜ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ. Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ Đảɴɢ ủʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜàɴʜ ủʏ sẽ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟãɴʜ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ…

“ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜỉ đạᴏ ʟà sᴀɪ đâᴜ xử đấʏ, ʙảᴏ đảᴍ sự ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ” – ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ. ɴʜÓᴍ ᴘᴠ

Xem thêm: