29 học sinh và 1 giáo viên là n.ạ.n nh.ân trong vụ c.h.a.y chung cư mini

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê, 𝟸𝟿 ʜọᴄ sɪɴʜ ɢặᴘ ɴạɴ ᴛʀᴏɴɢ đáᴍ ᴄʜáʏ ở ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ (ʜà ɴộɪ) đêᴍ 𝟷𝟸/𝟿 ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ᴄáᴄ ᴇᴍ ở ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ ᴠà ᴛʜᴄs ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở đáᴍ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄó 𝟼 ᴇᴍ ʜọᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ (𝟹 ᴇᴍ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟼, 𝟸 ᴇᴍ ʟớᴘ 𝟽 ᴠà 𝟷 ᴇᴍ ʟớᴘ 𝟿). ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ʜơɴ, 𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍấᴛ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, ᴛʀườɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ độɴɢ ᴠɪêɴ, ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ᴠà ʟễ ᴠɪếɴɢ ɴʜữɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ɢặᴘ ɴạɴ. ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴍỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

sáɴɢ ɴᴀʏ, sở ɢᴅ Đᴛ ʜà ɴộɪ ᴄũɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛưởɴɢ ɴʜớ ᴠà ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ. ᴄᴏɴ số ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛíɴʜ ᴛớɪ ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ ʟà ɢầɴ 𝟷𝟾𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. số ᴛɪềɴ sẽ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ɢặᴘ ɴạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ.

Ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴛʜế ᴄươɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢᴅ Đᴛ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀà sᴏáᴛ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠụ ᴄʜáʏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị.

ɢɪáᴍ đốᴄ sở ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋèᴍ ᴄặᴘ, ʜỗ ᴛʀợ ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴘʜảɪ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʜọᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹/𝟿, íᴛ ɴʜấᴛ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ, 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ʜà ɴộɪ.

ᴠụ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʟúᴄ 𝟸𝟹ʜ𝟻𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿 ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜà ɴộɪ. ᴛạɪ đâʏ ᴄó 𝟷𝟻𝟶 ɴɢườɪ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶𝟶ᴍ𝟸. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả.

 

 

Xem thêm: