Người ký cấp phép cho chung cư mini trong vụ ch.a.y làm 56 người t.uvo.ng lên tiếng

 

ᴛᴏà ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ đượᴄ xáᴄ địɴʜ xâʏ sᴀɪ ᴘʜéᴘ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴘʜầɴ sᴀɪ ᴘʜéᴘ ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴàʏ ᴠẫɴ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ (ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ), ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 𝟺 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿; ᴛʀú ᴛạɪ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ), ʟà ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ.

ᴍộᴛ ᴍặᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ, ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛ.ᴜᴠᴏ.ɴɢ

ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự (ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ đã đượᴄ ᴠᴋsɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ).

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴛʜáɴɢ 𝟹-𝟸𝟶𝟷𝟻, ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛᴏà ɴʜà ʀɪêɴɢ ʟẻ ᴛạɪ số 𝟹𝟽, ɴɢáᴄʜ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ.

ʙị ᴄᴀɴ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴʜà ở ʀɪêɴɢ ʟẻ, ᴠớɪ 𝟼 ᴛầɴɢ (ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟸𝟶,𝟸 ᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴛíɴʜ ᴛᴜᴍ ᴛʜᴀɴɢ), ᴛầɴɢ ʟửɴɢ ᴠà ᴛᴜᴍ ᴛʜᴀɴɢ ᴄó ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ. ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛầɴɢ 𝟷 (ᴄó ᴛầɴɢ ʟửɴɢ) ʟà 𝟷𝟼𝟽,𝟺 ᴍ𝟸, ᴛʀêɴ ᴛʜửᴀ đấᴛ 𝟸𝟺𝟶 ᴍ𝟸.

ᴅù đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ 𝟼 ᴛầɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư đã ᴄʜᴏ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàʏ ʟêɴ đếɴ 𝟿 ᴛầɴɢ, ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ sàɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʀêɴ 𝟸𝟶𝟶 ᴍ𝟸. sᴀᴜ ᴋʜɪ xâʏ ᴅựɴɢ xᴏɴɢ, ᴛᴏà ɴʜà ɴàʏ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴠớɪ 𝟺𝟻 ᴄăɴ ʜộ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻𝟶 ɴɢườɪ ᴅâɴ sɪɴʜ sốɴɢ.

ᴛốɪ 𝟷𝟹-𝟿, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠớɪ ôɴɢ Đặɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜáɪ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ (ɴɢườɪ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ số 𝟹𝟽, ɴɢáᴄʜ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ). Ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ôɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴄʜáʏ ᴛʜì ʀấᴛ xóᴛ xᴀ. Ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴄũɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʟà ɴɢườɪ ᴋý ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴄăɴ ɴʜà ɴàʏ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜáɪ, ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ɴàʏ sᴀᴜ đó đã xâʏ sᴀɪ ᴘʜéᴘ ᴠà ǫᴜậɴ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ xử ᴘʜạᴛ, ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴛừ 𝟸𝟶𝟷𝟻. Ôɴɢ ᴛʜáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ đó ôɴɢ ɴɢʜỉ ʜưᴜ; ᴄáᴄ ʙướᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ǫᴜậɴ, ᴘʜườɴɢ xử ʟý ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟạɪ.

ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛậɴ ɢốᴄ ᴠấɴ đề ᴛừ ᴋʜâᴜ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ. Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ Đảɴɢ ủʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ sẽ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟãɴʜ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ… “ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜỉ đạᴏ ʟà sᴀɪ đâᴜ xử đấʏ, ʙảᴏ đảᴍ sự ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ” – ʙí ᴛʜư Đɪɴʜ ᴛɪếɴ ᴅũɴɢ ɴêᴜ ʀõ.

Xem thêm: