Chủ đầu tư chung cư mini ch.á.y bán hết nhà, rời đi 8 năm trước, ai gánh trách nhiệm?

ʜơɴ 𝟹𝟶 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ (ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜà ɴộɪ) ɢâʏ ᴄʜấɴ độɴɢ. ᴀɪ đã xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴàʏ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ʀᴀ sᴀᴏ, ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢì?

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʙị ᴄʜáʏ đêᴍ 𝟷𝟸/𝟿 ở ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ (ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜà ɴộɪ), ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄăɴ ʜộ đã ʙáɴ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄó ᴄăɴ ʜộ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍộᴛ số ʜàɴɢ xóᴍ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜủ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴàʏ ʟà ᴀɪ.

ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ xâʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ʟà ɴɢườɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ đếɴ ᴍᴜᴀ đấᴛ, xâʏ ᴅựɴɢ ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟽 – 𝟾 ɴăᴍ ᴠà đã ʙáɴ ʜếᴛ. ɢɪá ʙáɴ ᴛừ ᴠàɪ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đếɴ ʜơɴ 𝟷 ᴛỷ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴄăɴ ʜộ, ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ.

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ʙà ʜ. ở ᴋʜâᴍ ᴛʜɪêɴ (ʜà ɴộɪ) ʟà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙà ᴄó 𝟽 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴄư xảʏ ʀᴀ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ɢáɪ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʙà ɴăᴍ ɴᴀʏ ʜơɴ 𝟼𝟶 ᴛᴜổɪ đã ᴍᴜᴀ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟻ᴍ𝟸 ᴛạɪ ᴛầɴɢ 𝟾 ᴄủᴀ ᴄăɴ ɴʜà ᴛừ ᴠàɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ.

Nơi đã có hơn 20 người thoát ra. (Ảnh: Nguyễn Lê)

“ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ʀᴜộᴛ ʟà ᴄʜáᴜ ᴛôɪ ᴠì ᴍᴜốɴ ở ɢầɴ ʙố ᴍẹ ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴛʜᴜê ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ở ᴛầɴɢ 𝟹. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ᴄó 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà 𝟹 ᴄᴏɴ ɴʜỏ”, ʙà ʜ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʙɪếᴛ ᴛɪɴ 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đã ᴍấᴛ, ᴄòɴ 𝟺 ɴɢườɪ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄʜờ đợɪ ᴛɪɴ.

ᴛʀᴏɴɢ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴄʜủ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄó ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ?

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴋʜɪ đã ᴄó ʜậᴜ ǫᴜả đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴘʜảɪ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ.

“ᴠɪệᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ (ᴘᴄᴄᴄ) ʟà ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ, ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ ɴʜỏ, ᴄó độ ᴄᴀᴏ 𝟿 ᴛầɴɢ ᴠà số ɴɢườɪ ʟưᴜ ᴛʀú ɴʜư ᴠậʏ ʀấᴛ ᴄó ᴛʜể ᴄʜủ ɴʜà ʜọ đã ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Ở đâʏ, ᴄòɴ ᴘʜảɪ ɴóɪ đếɴ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴍặᴛ xâʏ ᴅựɴɢ. Để ʟàᴍ ʀõ đượᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄầɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xᴇᴍ ɴʜà ᴄó xâʏ đúɴɢ ᴘʜéᴘ ᴋʜôɴɢ? ᴛôɪ sợ ʀằɴɢ, xâʏ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴍớɪ ɴʜư ᴠậʏ. ᴛʀᴏɴɢ đấʏ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜửᴀ đấᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶𝟶ᴍ𝟸, xâʏ ᴛớɪ 𝟿 ᴛầɴɢ, ᴄó 𝟺𝟻 ᴄăɴ ʜộ”, ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ɴóɪ.

ᴅᴏ ᴠậʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴠị ʟᴜậᴛ sư, ᴄʜủ ɴʜà ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ. ʙởɪ ɴếᴜ ᴄʜủ ɴʜà ʟàᴍ đúɴɢ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ, ʟàᴍ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜì đã ᴋʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ ʜậᴜ ǫᴜả ᴋʜôɴ ʟườɴɢ ɴʜư ʜôᴍ ɴᴀʏ.

“Để ǫᴜʏ ᴋếᴛ đượᴄ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ. ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʟà ᴛêɴ ǫᴜᴇɴ ɢọɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴛứᴄ ʟà ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ʜộ ɴʜỏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ʜᴀʏ ʙáɴ, ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴄʜᴜɴɢ. ᴄòɴ để xɪɴ ᴘʜéᴘ xâʏ đượᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàᴏ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜᴏ xâʏ ở ɴɢáᴄʜ ɴʜỏ ᴄủᴀ ᴋʜươɴɢ ʜạ.

ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴠẫɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ɴɢườɪ ᴄʜủ xâʏ ᴅựɴɢ ʟêɴ ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ʜộ đó, ᴋể ᴄả ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề xâʏ ᴅựɴɢ”, ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠị ʟᴜậᴛ sư, ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄòɴ ở ᴄả ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý.

“ɴếᴜ ʟàᴍ đúɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄó ᴄăɴ ɴʜà ɴʜư ᴠậʏ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ. ᴄó sự ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xâʏ ᴅựɴɢ. ᴄầɴ xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴀɪ, ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ǫᴜʏ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜáᴘ ʟý ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜᴏ ᴄá ɴʜâɴ. sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ ʟà ʜậᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ sự ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ǫᴜᴀ, đốɪ ᴠớɪ ᴅạɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ʜộ xâʏ ʟêɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜê ᴠà ʙáɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ đồɴɢ sở ʜữᴜ. ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ʜộ ɴàʏ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ǫᴜảɴ ʟý”, ʟᴜậᴛ sư ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó sự ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜư ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀậᴛ ᴛự xâʏ ᴅựɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ, ᴛʜẩᴍ địɴʜ ᴘᴄᴄᴄ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʜủ ɴʜà, ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴛʜì ʜậᴜ ǫᴜả ɴàʏ ᴋʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ.

“Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʙàɪ ʜọᴄ ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ, ᴄảɴʜ ʙáᴏ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜ ɴʜà ở ᴛươɴɢ ᴛự”, ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

Xem thêm: