Khởi tố vụ án, b.ắt t.ạm giam chủ chung cư mini cháy làm 56 người tu.vo.ng

ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ ʟà ᴄʜủ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ  ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ;ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ số ɴʜà 𝟹𝟽 ɴɢáᴄʜ 𝟸𝟿/𝟽𝟶 ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ, ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ (𝟺 ᴛʜáɴɢ) đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (sɴ: 𝟷𝟿𝟽𝟿; ʜɪệɴ ᴛʀú ᴛạɪ ʏêɴ ʜòᴀ, ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà ɴộɪ, ʟà ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ), ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟷𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Đối tượng Nghiêm Quang Minh.

ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ (ᴛʀᴏɴɢ đó, đã xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ 𝟹𝟿/𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ).

ʜɪệɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ đᴀɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴠà ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ, ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ𝟸𝟸 ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟿, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴅâɴ ở ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶, ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ. ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ʟà ᴄăɴ ɴʜà 𝟿 ᴛầɴɢ, 𝟷 ᴛᴜᴍ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã đɪềᴜ độɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ, Đốɴɢ Đᴀ, ʜà Đôɴɢ ᴠà độɪ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ 𝟷𝟻 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ, ɴʜâɴ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ.

sᴀᴜ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ xảʏ ʀᴀ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, đáᴍ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ᴋʜôɴɢ để ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ᴄáᴄ ɴʜà ᴅâɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ đượᴄ 𝟽𝟶 ɴɢườɪ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴠà đưᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜảɪ ᴛʀᴜɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴠà xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙộ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả, ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ.

ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ (ɴếᴜ ᴄó) ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

 

 

Xem thêm: