Người phụ nữ 47 tuổi qu.a đ.ờ.i sau ít ngày biết Người phụ nữ 47 tuổi qu.a đ.ờ.i sau ít ngày biết bị tiểu đường, BS nói 1 loại gia vị là th.ủ ph.ạm

ᴛɪểᴜ đườɴɢ ʟà ᴄăɴ ʙệɴʜ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴍà ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴘʜảɪ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋɪêɴɢ ᴋʜᴇᴍ ăɴ ᴜốɴɢ đượᴄ ᴛʜì ʀấᴛ ᴅễ ᴍấᴛ ᴍạɴɢ.

ɴɢàʏ ɴᴀʏ, ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴘʜổ ʙɪếɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ở ɴɢườɪ ɢɪà ᴍà ɴɢᴀʏ ᴄả ɴɢườɪ ᴛʀẻ ᴛᴜổɪ ᴄũɴɢ ᴍắᴄ ᴘʜảɪ ᴄăɴ ʙệɴʜ ɴàʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜựᴄ sự ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ sự ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴêɴ ʀấᴛ ʟơ ʟà.

ᴄʜẳɴɢ ɴóɪ đâᴜ xᴀ, ɴɢᴀʏ ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ đâʏ, ʙà ʙị ᴛɪểᴜ đườɴɢ ʜơɴ 𝟻 ɴăᴍ ɴʜưɴɢ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛự ᴛɪɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴏ đườɴɢ ʜᴜʏếᴛ 𝟷 ʟầɴ ᴛʜì ʟᴏ ɢì ᴄʜứ.

ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴠừᴀ ʀồɪ, ᴍìɴʜ đọᴄ đượᴄ ʙàɪ ʙáᴏ ᴠề ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄòɴ ᴛʀẻ đã ǫᴜᴀ đờɪ ᴠì ᴛɪểᴜ đườɴɢ. ᴍìɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟêɴ đâʏ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ʙɪếᴛ ᴠà ᴛự ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ.

ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ xấᴜ số ɴóɪ ᴛʀêɴ ʟà ᴢʜᴏᴜ ʟɪᴀɴɢ (𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ, ở ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴛêɴ đã đượᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ), ʟà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɴʜà ᴍáʏ ᴅệᴛ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴋʜɪ ᴄòɴ ᴛʀẻ, ʟɪᴀɴɢ ʟà ʜᴏᴀ ᴋʜôɪ ɴʜà ᴍáʏ ᴠà đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴄô ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ổɴ địɴʜ ᴠà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ʟɪᴀɴɢ độᴛ ɴʜɪêɴ ᴛʀở ɴêɴ ʀấᴛ ᴛệ, ᴄả ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ᴅậʏ ɴổɪ, ᴠà ᴄâɴ ɴặɴɢ ᴄũɴɢ sụᴛ đɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. ᴛʜấʏ ᴠậʏ, ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜᴜʏêɴ ʟɪᴀɴɢ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xᴇᴍ sᴀᴏ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴠà ᴄʜᴏ đɪ ʟàᴍ ᴄáᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄô đᴀɴɢ ở ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴄᴜốɪ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟượɴɢ ɪɴsᴜʟɪɴ ɴàᴏ ᴄó ᴛʜể ᴄứᴜ đượᴄ ᴄô.

Đɪềᴜ đó ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴛʜựᴄ ʀᴀ ᴄô đã ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề ʜᴀʏ ʙɪếᴛ. ᴄăɴ ʙệɴʜ đã ᴅɪễɴ ᴛɪếɴ âᴍ ᴛʜầᴍ ɴʜưɴɢ ᴠì ᴋʜôɴɢ đɪ ᴋʜáᴍ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴêɴ ᴄô ᴋʜôɴɢ để ý.

ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴠợ ᴍìɴʜ ʙị ʙệɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴàʏ, ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ʟɪᴀɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ sốᴄ. ᴀɴʜ ɴɢồɪ xổᴍ ɴɢᴀʏ ở ᴄổɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴋʜóᴄ ɴứᴄ ɴở ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ sự ᴛʜậᴛ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴍìɴʜ ʟạɪ ᴄó ᴛʜể ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ ɴʜư ᴠậʏ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ʀấᴛ ᴄố ɢắɴɢ ᴛìᴍ ᴍọɪ ᴄáᴄʜ để ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ᴄô ʟɪᴀɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠì ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ đã ở ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴍᴜộɴ, ɴêɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄô đã ǫᴜᴀ đờɪ, ᴋʜɪ ᴍớɪ 𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ.

Để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴍớɪ 𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ ɴʜư ᴄô ʟɪᴀɴɢ đã ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴠà ǫᴜᴀ đờɪ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ sở ᴛʜíᴄʜ ᴠà ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜế độ ăɴ ᴜốɴɢ ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ʟɪᴀɴɢ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ʀằɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ɢɪᴀ ᴠị ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ʙếᴘ đã ɢâʏ ʜạɪ ᴄʜᴏ ᴄô.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋể ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄô ʟɪᴀɴɢ ʀấᴛ ᴛʜíᴄʜ ɴấᴜ ăɴ, ᴠà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜưɴɢ ʟᴏạɪ ɢɪᴀ ᴠị ᴄô ᴛʜíᴄʜ ɴʜấᴛ ʟà xì ᴅầᴜ, ᴅườɴɢ ɴʜư ᴍóɴ ăɴ ɴàᴏ ᴄô ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ xì ᴅầᴜ, ᴛớɪ ʙữᴀ ᴠẫɴ ʀóᴛ ᴛʜêᴍ để ᴄʜấᴍ.

xì ᴅầᴜ ʟà ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ɢɪᴀ ᴠị đượᴄ ủ ᴛừ đậᴜ ɴàɴʜ, ʟúᴀ ᴍì, ɴướᴄ ɴɢũ ᴄốᴄ ᴛʜô ʀấᴛ ᴛốᴛ ᴄʜᴏ ᴄơ ᴛʜể. ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴄʜứᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍᴜốɴ, ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ sẽ ᴋʜɪếɴ ᴄó ᴛʜể ʜấᴘ ᴛʜụ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ɪᴏɴ ɴᴀᴛʀɪ, ᴛừ đó sẽ ᴅẫɴ đếɴ đườɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ổɴ địɴʜ.

ᴠà ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴠì ʟượɴɢ ɪɴsᴜʟɪɴ ᴛɪếᴛ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ đủ ɴêɴ ɢʟᴜᴄᴏsᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể ᴋʜôɴɢ sử ᴅụɴɢ đượᴄ. ᴋʜɪ ᴄʜúɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛụ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể sẽ ʙị ʀò ʀỉ ᴠàᴏ ᴍáᴜ, ᴛừ đó ᴋʜɪếɴ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴛʀở ɴêɴ ᴄᴀᴏ ʜơɴ.

ǫᴜᴀ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴêɴ ăɴ íᴛ ʜơɴ 𝟹 ʟᴏạɪ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ để ᴛʀáɴʜ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ᴛɪểᴜ đườɴɢ

ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ

ᴄáᴄ ʟᴏạɪ đồ ăɴ ɴʜư ɴướᴄ ɴɢọᴛ, ʙáɴʜ ᴋẹᴏ, ʜᴏᴀ ǫᴜả (ᴠảɪ, ɴʜãɴ, ᴅưᴀ ʜấᴜ…), ʜᴏᴀ ǫᴜả sấʏ ᴋʜô… ᴄʜứᴀ ʜàᴍ ʟượɴɢ đườɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ, ᴋʜɪ đɪ ᴠàᴏ ᴄơ ᴛʜể sẽ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ʜàᴍ ʟượɴɢ ɪɴsᴜʟɪɴ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴠà ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴋʜó ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ.

ɴɢũ ᴄốᴄ ᴛɪɴʜ ᴄʜế

ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ, ᴋʜᴏáɴɢ ᴄʜấᴛ, ᴄʜấᴛ xơ ᴠà ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜạᴛ ɴɢũ ᴄốᴄ ʙị ᴍấᴛ đɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄʜế ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴɢũ ᴄốᴄ ᴛɪɴʜ ᴄʜế.  ᴅᴏ ᴠậʏ ᴍà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɴɢũ ᴄốᴄ ᴛɪɴʜ ᴄʜế ᴄó ᴄʜỉ số đườɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴄᴀᴏ, ᴋʜɪ ʜấᴘ ᴛʜụ ᴠàᴏ ᴄơ ᴛʜể sẽ ᴋʜɪếɴ ʟượɴɢ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáᴜ ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ, đồɴɢ ᴛʜờɪ đòɪ ʜỏɪ ᴄơ ᴛʜể sảɴ xᴜấᴛ ɴʜɪềᴜ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ ɪɴsᴜʟɪɴ ʜơɴ. ᴛừ đó ᴅẫɴ ᴛớɪ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ.

ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜịᴛ ᴠà ᴄʜế ᴘʜẩᴍ ᴛừ sữᴀ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ

ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜịᴛ ᴠà sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛừ sữᴀ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ʙãᴏ ʜòᴀ – ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ xấᴜ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴛᴜýᴘ 𝟸 ᴠà ʙệɴʜ ᴛɪᴍ. ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʜɪệᴘ ʜộɪ ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴍỹ, ɴêɴ ʜạɴ ᴄʜế ʜấᴘ ᴛʜụ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ʙãᴏ ʜòᴀ, ᴋʜôɴɢ để ʜàᴍ ʟượɴɢ ɴàʏ ᴠượᴛ ǫᴜá 𝟽% ᴛổɴɢ số ᴄᴀʟᴏ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ʜàɴɢ ɴɢàʏ để ᴛʀáɴʜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ᴛɪểᴜ đườɴɢ.

– ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜịᴛ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ʙãᴏ ʜòᴀ ʙᴀᴏ ɢồᴍ: ᴛʜịᴛ ʙò ᴛʜăɴ, ᴄừᴜ, sườɴ ʟợɴ, ᴛʜịᴛ ɢɪᴀ ᴄầᴍ sẫᴍ ᴍàᴜ, ɴộɪ ᴛạɴɢ độɴɢ ᴠậᴛ, ɢà ʀáɴ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄʜế ʙɪếɴ sẵɴ ɴʜư xúᴄ xíᴄʜ, ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜịᴛ ɴɢᴜộɪ, ᴛʜịᴛ xôɴɢ ᴋʜóɪ.

– ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛừ sữᴀ ɢɪàᴜ ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ʙᴀᴏ ɢồᴍ: sữᴀ ɴɢᴜʏêɴ ᴋᴇᴍ, ᴋᴇᴍ ᴛươɪ, ᴋᴇᴍ sữᴀ ʙéᴏ, ʙơ ᴠà ᴘʜᴏ ᴍáᴛ, ɴʜư ᴄʜᴇᴅᴅᴀʀ (ʟᴏạɪ ᴘʜᴏ ᴍáᴛ ᴅàʏ).

Xem thêm: