56 người t.uvo. trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ở ʜà ɴộɪ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠô ᴄùɴɢ ʟớɴ, ʜậᴜ ǫᴜả đᴀᴜ ʟòɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹-𝟿, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ số ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ʟêɴ đếɴ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ.

ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴠô ᴄùɴɢ ʟớɴ, số ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà 𝟻𝟼 ɴɢườɪ – Ảɴʜ: ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ

ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ (𝟷𝟹-𝟿), ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ số ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶, ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ  ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, số ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟêɴ đếɴ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ𝟸𝟸 ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟿, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴅâɴ ở ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶, ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ. ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ʟà ᴄăɴ ɴʜà 𝟿 ᴛầɴɢ, 𝟷 ᴛᴜᴍ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã đɪềᴜ độɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ʜᴏàɴɢ ᴍᴀɪ, Đốɴɢ Đᴀ, ʜà Đôɴɢ ᴠà độɪ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ 𝟷𝟻 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ, ɴʜâɴ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, ɢɪảɪ ᴄứᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ.

ᴠụ ᴄʜáʏ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢõ sâᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺𝟶𝟶ᴍ, xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜà ɴộɪ, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ đã ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴍọɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ.

sᴀᴜ 𝟺𝟻 ᴘʜúᴛ xảʏ ʀᴀ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, đáᴍ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ᴋʜôɴɢ để ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ᴄáᴄ ɴʜà ᴅâɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ đượᴄ 𝟽𝟶 ɴɢườɪ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴠà đưᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜảɪ ᴛʀᴜɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴠà xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙộ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả, ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ.

ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ (ɴếᴜ ᴄó) ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ.

Xem thêm: