Bị nhắc nhở khi hút t.huốc l.á, bác sĩ s.át h.ại em gái rồi t.ự s.át

ʜúᴛ ᴛ.ʜᴜốᴄ ʟ.á ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ʙị ᴇᴍ ɢáɪ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴅẫɴ đếɴ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴóɴɢ ɢɪậɴ, ôɴɢ ᴍ. ᴅùɴɢ ʜ.ᴜɴɢ ᴋ.ʜí ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴋʜɪếɴ ʙà ᴅ. ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ. ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴇᴍ ɢáɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ, ôɴɢ ᴍ. ᴋʜóᴀ ᴄửᴀ ᴛ.ự s.áᴛ…

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟾, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ á.ɴ ᴍ.ạɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ʜẻᴍ 𝟺𝟷𝟹, ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ 𝟻, ᴘʜườɴɢ 𝟻, ǫᴜậɴ 𝟾.

ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ôɴɢ ᴍ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟾) ᴠà ᴇᴍ ɢáɪ ʟà ʙà ᴅ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟸). ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶′ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿, ôɴɢ ᴍ đᴀɴɢ ɴɢồɪ ʜúᴛ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴛʜì ʙị ʙà ᴅ ɴʜắᴄ ɴʜở, 𝟸 ʙêɴ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄự ᴄãɪ, ôɴɢ ᴅ ʟấʏ ᴅᴀᴏ ᴄ.ʜéᴍ ʟᴏạɴ xạ ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪếɴ ʙà ᴅ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ á.ɴ ᴍ.ạɴɢ đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴇᴍ ɢáɪ ᴄ.ʜếᴛ, ôɴɢ ᴍ. ʜᴏảɴɢ ʜốᴛ ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ɴóɪ ᴠừᴀ s.áᴛ ʜ.ạɪ ᴇᴍ ɢáɪ ᴠà ɴóɪ sẽ ᴛ.ự s.áᴛ.

ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟻 đếɴ ɴơɪ ᴛʜì ᴄửᴀ ɴʜà ôɴɢ ᴍ. đóɴɢ ᴋíɴ, ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ ᴍ. đã ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

Đếɴ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟷𝟸/𝟿, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛ.ʜɪ ᴛ.ʜể 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛ.ử ᴛ.ʜɪ để ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ. Đượᴄ ʙɪếᴛ ôɴɢ ᴅ. ʟà ʙáᴄ sĩ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ

Xem thêm: