Đưa ra nguyên nhân cặp song sinh b.ú nên tu.vo.ng chứ không phải do tiêm, người nhà không tin, ngất lịm gọi tên con

Nguyên nhân trẻ sơ sinh ở Vĩnh Phúc t.uv.ong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Bảo vệ của bệnh viện không cho người nhà vào gặp cháu

ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴜʏêɴ sâᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ ᴛᴜᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ʙị ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜóᴀ ᴀxɪᴛ ʙéᴏ ʙẩᴍ sɪɴʜ.

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ ở ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ ᴛᴜᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ

ɴɢườɪ ɴʜà ᴛʀẻ ᴛᴜᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ ᴛạɪ ʙᴠ sảɴ ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ. Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ

ʜìɴʜ ảɴʜ 𝟸 ʙé ʟúᴄ ᴍớɪ sɪɴʜ, 𝟷 ʙé 𝟸,𝟿ᴋɢ, 𝟷 ʙé 𝟹ᴋɢ

ᴍớɪ đâʏ, ᴠụ ᴠɪệᴄ 𝟸 ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴋʜó ᴛʜở, sᴜʏ ʜô ʜấᴘ, ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ ᴛʀẻ đã ᴛᴜᴠᴏɴɢ, ᴍộᴛ ᴛʀẻ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ.

ᴄʜị ᴄʜɪɴʜ, ɴɢườɪ ɴʜà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ɴɢàʏ 𝟷𝟶.𝟿, ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀốɴ ᴛʀáɴʜ, ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Đếɴ sáɴɢ ɴᴀʏ (𝟷𝟷.𝟿) ᴛʜì ᴍớɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ”.

“ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó đɪ sɪêᴜ âᴍ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ʙé ʙị ʜở ᴠᴀɴ ᴛɪᴍ. ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴛư ᴠấɴ ᴄủᴀ ʙáᴄ sĩ ʟà ᴄó ɴêɴ ᴛɪêᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. ɢɪᴀ đìɴʜ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʙé ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ɢì ᴄả, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ, ʙáᴄ sĩ ʟạɪ ɴóɪ ʟà ʙé ʙị sặᴄ sữᴀ ʟêɴ ᴍồᴍ” – ᴄʜị ᴄʜɪɴʜ ɴóɪ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ʙáᴏ ʟᴀᴏ Độɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟷.𝟿, ôɴɢ Đỗ ᴛʀọɴɢ ᴄáɴ – ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, đơɴ ᴠị đã ᴍờɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴘʜáᴘ ʏ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ, ᴄʜẩɴ đᴏáɴ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ʙé sơ sɪɴʜ ᴠề để ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴ ᴛáɴɢ.

ᴠề ɴʜữɴɢ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴʜà ɴạɴ ɴʜâɴ, ôɴɢ Đỗ ᴛʀọɴɢ ᴄáɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀᴜ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ – ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ảɴʜ: Đ.ᴘ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷.𝟿, ᴘɢs. ᴛs ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ Đɪểɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜɪ sơ sɪɴʜ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ʏ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɢᴇɴ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ ᴛʀẻ ʙị ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜᴏá ᴀxɪᴛ ʙéᴏ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ᴛʜể ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜᴏá ʙẩᴍ sɪɴʜ. Đâʏ ʟà ʙệɴʜ ᴅᴏ độᴛ ʙɪếɴ ɢᴇɴ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙằɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɢᴇɴ ᴄʜᴜʏêɴ sâᴜ”, ôɴɢ Đɪểɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đã ɢặᴘ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢặᴘ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ᴅᴏ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅᴏ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴅᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ sᴀᴜ sɪɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜᴏá ʙẩᴍ sɪɴʜ ɴăɴɢ ʟêɴ ʟúᴄ ᴛʀẻ ʙú sᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢàʏ.

Xem thêm: