Côɴɢ Ɑɴ Vào Cυộc Đιềυ Τɾα Thi Τʜể Nam Thanh Niên Người Lạ Trong Bồn Nước Gia Đình

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ᴄʜứᴀ ɴướᴄ ɪɴᴏx ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜà ᴅâɴ ở ʜᴜʏệɴ ᴠâɴ ᴄᴀɴʜ.

 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ, ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟàᴍ ʀõ ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛạɪ ɴʜà ôɴɢ  ᴛ.ᴠ.ᴀ. (𝟻𝟿 ᴛᴜổɪ, ở ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴠâɴ ᴄᴀɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴠâɴ ᴄᴀɴʜ)

Hiện trường nơi xảy ra cái chết của nam thanh niên (Ảnh: N. Giang).

ᴛʜᴇᴏ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛ.ᴠ.ᴀ., ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ʜ sáɴɢ ɴᴀʏ, ʟúᴄ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ đᴀɴɢ ɴɢủ, ôɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ ᴄʜó sủᴀ, sᴀᴜ đó ʟà ᴛɪếɴɢ độɴɢ ʟạ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ɪɴᴏx ᴄʜứᴀ ɴướᴄ ᴛʜể ᴛíᴄʜ 𝟿𝟼𝟶 ʟíᴛ đặᴛ ɴɢᴏàɪ ʜɪêɴ ɴʜà.

Ôɴɢ ᴀ. ʙậᴛ ᴅậʏ ʟấʏ đèɴ ʀᴀ ʜɪêɴ ɴʜà ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ɴướᴄ.

ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛầᴍ 𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴍặᴄ ǫᴜầɴ đᴇɴ, áᴏ ᴛʜᴜɴ đᴇɴ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴀ., ʟúᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ʙồɴ ɴướᴄ, ôɴɢ ʜᴏảɴɢ sợ ʟᴀ ʟêɴ để ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà ʜàɴɢ xóᴍ đếɴ ʜỗ ᴛʀợ. Đɪềᴜ ôɴɢ ᴀ. ʀấᴛ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ʟà ᴍɪệɴɢ ʙồɴ ɴướᴄ ɴʜỏ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ sᴀᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟạɪ ᴄó ᴛʜể ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ đó.

Xem thêm: