CĂNG: VĨNH PHÚC NƠI LẠNH NHẤT LÚC NÀY

BIẾN CĂNG LẠNH NHẤT LÚC NÀY: “CON TÔI CHÁU TÔI” TẠI BV SẢN VĨNH PHÚC

ᴄặᴘ sᴏɴɢ sɪɴʜ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛíᴍ ᴛáɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, sᴀᴜ đó ᴍộᴛ ʙé đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʜᴀɪ ʙé ᴛʀᴀɪ sᴏɴɢ sɪɴʜ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. sᴀᴜ ᴛɪêᴍ, ᴍộᴛ ʙé ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟶/𝟿, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛʀẻ ᴛᴜᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ. ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ɴʜà, ʜᴀɪ ʙé đượᴄ sɪɴʜ ᴍổ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟿/𝟿. Đếɴ 𝟿ʜ sáɴɢ 𝟷𝟶/𝟿, ʜᴀɪ ʙé đượᴄ đưᴀ đɪ ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ. Đếɴ 𝟷𝟸ʜ ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ, ᴄả ʜᴀɪ ʙé ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛíᴍ ᴛáɪ ɴêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ xᴜốɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. sᴀᴜ đó, ᴍộᴛ ʙé ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ʙé ᴛʀᴀɪ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛíᴍ ᴛáɪ ɴêɴ đã ʟậᴘ ᴛứᴄ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ.

ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙáᴄ sĩ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙứᴄ xúᴄ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙạᴄ sĩ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴘᴠ, ʙáᴄ sĩ Đỗ ᴛʀọɴɢ ᴄáɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴠị ʙáᴄ sĩ ɴàʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜáᴘ ʏ xáᴄ địɴʜ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿, ʜᴀɪ ʙé ᴛʀᴀɪ sᴏɴɢ sɪɴʜ đượᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đưᴀ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ. Đếɴ 𝟷𝟹ʜ, ʙé ᴛʀᴀɪ ʟớɴ đã ᴛᴜᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʙé ᴛʀᴀɪ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛíᴍ ᴛáɪ ɴêɴ đã ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ.

ᴠắᴄ xɪɴ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ʙé ʟà ᴠắᴄ xɪɴ ᴠɪêᴍ ɢᴀɴ ʙ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙé ᴛʀᴀɪ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ đã ǫᴜᴀ ᴄơɴ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʙé. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴠà sẽ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄụ ᴛʜể ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

Bài đăng của gia đình: 

Các bác chia sẻ hộ e 1 cháu nhà e m.ất từ 1 giờ chiều ngày 10/9/2023

Nhà e đã báo hết các cơ quan rồi mờ giờ bệnh viện chưa giải quyết, cũng ko cho nhà e câu trả lời ạ.

E cũng ko hiểu luật lên e đăng lên hỏi xem mọi người cùng ngành trả lời hộ e.

Xem nhà e có được xem bệnh án của cháu e ko ạ!

Nhà e xin xem hồ sơ bệnh án của 2 cháu mà giám đốc và bác sĩ Huyền, làm việc tại bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc quanh co bảo nhà e ko được quyền xem.

Mọi người chia sẻ hộ em!

1 cháu nữa vẫn đang cấp cứu dưới sản nhi Trung Ương ạ!

Đau lòng quá!

Gia đình làm việc với Bác sĩ đề nghị xem bệnh án nhưng không được!

Xem thêm: