ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ở TP.HCM t.ử v.ong

ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ᴛư ᴛʜụᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴍáʏ ɴóɴɢ ʟạɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ɴộɪ ᴛʀú ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟽/𝟿, ᴛʀả ʟờɪ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs, ôɴɢ ʜồ ᴛấɴ ᴍɪɴʜ, ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ sở ɢᴅ&Đᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄó ɴắᴍ sự ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴɢʜɪ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sở ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ôɴɢ ᴛʀươɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ – ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ᴅâɴ ʏ ᴍɪềɴ Đôɴɢ (ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪềᴜ 𝟻/𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄó ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛ.ᴛ.ᴀ (𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ), ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢô ᴛʜờɪ ɴʜɪệᴍ (ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ).

ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ – ᴛʜᴄs – ᴛʜᴘᴛ ɴɢô ᴛʜờɪ ɴʜɪệᴍ. (Ảɴʜ: ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ɴʜà ᴛʀườɴɢ)
“ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴀ. ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢưɴɢ ᴛɪᴍ, ɴɢưɴɢ ᴛʜở. ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴄố ɢắɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺𝟶 ᴘʜúᴛ ɴʜưɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đượᴄ đưᴀ đếɴ ᴠɪệɴ“, ôɴɢ ᴠɪệᴛ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴɢàʏ 𝟻/𝟿, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ sử ᴅụɴɢ ᴍáʏ ɴóɴɢ ʟạɴʜ ở ᴋʜᴜ ɴộɪ ᴛʀú ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛʜì ɴɢʜɪ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ. ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sự ᴠɪệᴄ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄùɴɢ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʜỗ ᴛʀợ đưᴀ  ᴀ. ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜâɴ ᴅâɴ ʏ ᴍɪềɴ Đôɴɢ ɴʜưɴɢ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴍộᴛ số ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ, ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ để ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ɢɪᴀ đìɴʜ đã đưᴀ ᴇᴍ ɴàʏ ᴠề ǫᴜê để ʟᴏ ʜậᴜ sự. ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã đếɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ.

Xem thêm: