Bé trai 10 tuổi nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ sắ. c n.họn phải nh.p việ.n cấ.p c.ứu

ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ để ɢắᴘ ᴅị ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ ᴠì ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠỏ.
ɴɢàʏ 𝟿/𝟿, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠừᴀ ɢắᴘ ᴅị ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ ʙé ᴛʀᴀɪ ʙ.ɴ.ʙ (𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê Đắᴋ ʟắᴋ) ᴅᴏ ɴᴜốᴛ ɴʜầᴍ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠỏ sắᴄ ɴʜọɴ.

ᴅị ᴠậᴛ đượᴄ ɢắᴘ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ ʙé ᴛʀᴀɪ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟾/𝟿, ʙệɴʜ ɴʜɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴᴜốᴛ ɴướᴄ ᴍɪếɴɢ đᴀᴜ, ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴜốɴɢ đượᴄ, óɪ ʀᴀ ᴍáᴜ, ᴋʜó ᴛʜở. 

ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙé ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟêɴ xᴇ đɪ Đắᴋ ʟắᴋ. sợ sᴀʏ xᴇ ɴêɴ ʙé đã ᴜốɴɢ 𝟷 ʟɪềᴜ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜốɴɢ sᴀʏ xᴇ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷 ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜưᴀ ʙóᴄ ᴠỏ. sᴀᴜ đó, ᴛʀẻ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ đᴀᴜ ʀáᴛ ᴄổ, ᴋʜó ᴛʜở ɴêɴ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ʙé ᴛʀᴀɪ ɴᴜốᴛ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠỏ ᴄạɴʜ ɴʜọɴ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ

ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ᴄʜụᴘ x-ǫᴜᴀɴɢ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜɪ ᴄó ᴅị ᴠậᴛ ɴêɴ đã ᴄʜỉ địɴʜ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ɴộɪ sᴏɪ. 

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴅùɴɢ ᴅụɴɢ ᴄụ ʙẻ ʀồɪ ʟàᴍ ᴛʀòɴ ᴄáᴄ ɢóᴄ ᴄạɴʜ ᴄủᴀ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ʀồɪ ᴍớɪ đưᴀ ʀᴀ ɴɢᴏàɪᴍ ʜạɴ ᴄʜế ɢâʏ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ. sᴀᴜ ʜơɴ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ɴộɪ sᴏɪ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ɢắᴘ ʀᴀ ᴅị ᴠậᴛ ʟà ᴍộᴛ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ᴠỏ ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ 𝟷,𝟻 x 𝟸,𝟻ᴄᴍ ᴠớɪ 𝟹 ᴄạɴʜ sắᴄ ɴʜọɴ. 

ʙáᴄ sĩ ɴɢô ᴠăɴ ᴘʜᴀɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴍũɪ ʜọɴɢ – ᴍắᴛ – ʀăɴɢ ʜàᴍ ᴍặᴛ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ɴɢᴜʏêɴ ᴠỏ ʙị ʙệɴʜ ɴʜɪ ɴᴜốᴛ ɴʜầᴍ đượᴄ ᴄắᴛ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴠỉ ᴄòɴ 𝟹 ᴄạɴʜ ʀấᴛ sắᴄ ɴʜọɴ, ɴếᴜ ʟấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʀáᴄʜ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ, ᴠɪêᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí áᴘ-xᴇ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ. 

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜɪ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴄắᴛ ʀᴀ ᴛừɴɢ ᴠɪêɴ ᴍà ɴêɴ để ɴɢᴜʏêɴ ᴠỉ ᴠì ᴋʜɪ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ đượᴄ ᴄắᴛ ʀᴀ ʀấᴛ ᴅễ ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀầɴ, ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ.

Xem thêm: