Nguyên nhân sâu xa vụ kh.ủ.ng-b.ố ở Đắk Lắk

“ɢốᴄ ʀễ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ở Đắᴋ ʟắᴋ ᴠẫɴ ʟà ᴅᴏ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ, ᴅᴏ ᴘʜâɴ ʜóᴀ ɢɪàᴜ ɴɢʜèᴏ, ᴅᴏ ǫᴜảɴ ʟý đấᴛ đᴀɪ, ᴅᴏ xâʏ ᴅựɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ʟà ᴍộᴛ số ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ở ᴄơ sở”, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴêᴜ ʀõ.

ɴʜậɴ địɴʜ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sâᴜ xᴀ ᴄủᴀ ᴠụ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ở Đắᴋ ʟắᴋ đượᴄ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀầɴ ǫᴜốᴄ ᴛỏ ᴄʜỉ ʀᴀ ᴛạɪ ʜọᴘ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ ɴɢàʏ 𝟼/𝟿.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴋʜɪ ᴠụ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ở Đắᴋ ʟắᴋ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠề ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄáռ ʙộ, ɴɢườɪ ᴅâɴ; ảɴʜ ʜưởɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴄʜíɴʜ ᴛʀị địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ đề ɴɢʜị ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛổɴɢ ᴛʜᴇ̂̉, ɴắᴍ ᴄʜắᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛươɴɢ ᴛự.

Đại biểᴜ Qᴜốc hội Dương Khắc Mai. Ảnh: Qᴜốc hội

ʟà đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴄủᴀ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴋʜắᴄ ᴍᴀɪ (Đắᴋ ɴôɴɢ) ɴʜậɴ địɴʜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ ᴄòɴ ʟớɴ, ᴅᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó địᴀ ʙàɴ ʀộɴɢ, ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄʜɪᴀ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ địᴀ ʙàɴ ɢɪáᴘ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴠớɪ ᴅâɴ ᴄư ᴛʜưᴀ ᴛʜớᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴍᴀɪ, đâʏ ᴄũɴɢ ᴛʜườɴɢ ʟà địᴀ ʙàɴ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴄủᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. ᴅù ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍấᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ɴʜưɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛạɪ đâʏ ᴍỏɴɢ, ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴄòɴ ʜạɴ ᴄʜế.

ᴛừ ᴛʜựᴄ ᴛế đó, ᴠị đạɪ ʙɪểᴜ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏàɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đɪểᴍ để ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜơɴ, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ sớᴍ, ᴛừ xᴀ ɴɢᴜʏ ᴄơ, ᴛʀáռʜ để xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜư ở Đắᴋ ʟắᴋ.

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ, đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ Đɪɴʜ ᴠăɴ ᴛʜê (ᴘʜó ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄʜỉ ʜᴜʏ ǫᴜâɴ sự ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ʟᴏ ɴɢạɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴠᴜ̃ ᴋʜí ǫᴜâɴ ᴅụɴɢ.

sᴀᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ở Đắᴋ ʟắᴋ, ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴛ độɴɢ “đổɪ ɢạᴏ ʟấʏ ᴠᴜ̃ ᴋʜí” ᴍớɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠᴜ̃ ᴋʜí ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴅâɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ; ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ʟᴏạɪ ᴄòɴ ʀấᴛ ᴍớɪ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜờɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ để ʟạɪ.

ʟàᴍ ʀõ ʜơɴ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀầɴ ǫᴜốᴄ ᴛỏ ᴄʜɪᴀ sẻ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ở Đắᴋ ʟắᴋ ʟà đ.áռɢ ᴛɪếᴄ. “Đâʏ ᴄó ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɪ ʟà ʜệ ǫᴜả ᴛấᴛ ʏếᴜ, ᴛíᴄʜ ᴛụ ᴅᴏ ᴛʜế ʟựᴄ ᴛʜù địᴄʜ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đơɴ ᴛʜᴜầɴ ʟà ᴛᴀ sơ sᴜấᴛ”, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Qᴜốc Tỏ. Ảnh: Qᴜốc hội

ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sâᴜ xᴀ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɢốᴄ ʀễ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ở Đắᴋ ʟắᴋ ᴠẫɴ ʟà ᴅᴏ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴄủᴀ đồɴɢ ʙàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ; ᴅᴏ ᴘʜâɴ ʜóᴀ ɢɪàᴜ ɴɢʜèᴏ; ᴅᴏ ǫᴜảɴ ʟý đấᴛ đᴀɪ; ᴅᴏ xâʏ ᴅựɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴠà ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ʟà ᴍộᴛ số ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ở ᴄơ sở.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄấᴘ ủʏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛừ đâʏ ɴʜậɴ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ”, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴠụ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ xã ᴇᴀ ᴋᴛᴜʀ ᴠà ᴇᴀ ᴛɪêᴜ (ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴋᴜɪɴ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ) xảʏ ʀᴀ ʀạɴɢ sáռɢ 𝟷𝟷/𝟼, ᴅᴏ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ѕúɴɢ, ᴠᴜ̃ ᴋʜí ᴛự ᴄʜế ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ.

ɴʜóᴍ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕáт ʜᴀ̣ɪ 𝟿 ɴɢườɪ, ɢồᴍ ʙí ᴛʜư xã ᴇᴀ ᴋᴛᴜʀ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ xã ᴇᴀ ᴛɪêᴜ, 𝟺 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà 𝟹 ɴɢườɪ ᴅâɴ; ʟàᴍ ʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đã ʙắᴛ ɢɪᴀᴍ ʜơɴ 𝟿𝟶 ɴɢườɪ ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ: ᴋʜủɴɢ ʙố ɴʜằᴍ ᴄʜốɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ; ᴋʜôɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ; ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠàᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Xem thêm: