Xử phạt 4 cá nhân đăng tin “4 công nhân lây nhiễm HIV ở Hải Phòng” sai sự thật

sáɴɢ 𝟼.𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠừᴀ xử ʟý 𝟺 ᴄá ɴʜâɴ đăɴɢ ᴛảɪ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ʟɢ ᴅɪsᴘʟᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠề 𝟺 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ʟɢ ᴅɪsᴘʟᴀʏ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ʙáɴ ᴅâᴍ ᴠà ʟâʏ ʟᴀɴ ʜɪᴠ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ɢâʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛớɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ʟɢ ᴅɪsᴘʟᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴠà ᴄá ɴʜâɴ ᴄáᴄ ɴữ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʀà sᴏáᴛ ᴄáᴄ ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ để ʟàᴍ ʀõ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ǫᴜᴀ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ 𝟺 ᴄá ɴʜâɴ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ɢồᴍ: Đ.ᴛ.ʜ.ɴ (ᴛʀú ᴛạɪ xã ʜồɴɢ ᴛʜáɪ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ), ɴ.ᴛ.ʜ (ᴛʀú ᴛạɪ xã Đôɴɢ ᴘʜươɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪếɴ ᴛʜụʏ), ɴ.ᴛ.ʟ (ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ), ᴛ.ᴛ.ᴠ.ᴀ (ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ɴɢʜĩᴀ xá, ǫᴜậɴ ʟê ᴄʜâɴ). ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀêɴ đã ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴛự ɢỡ ʙỏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴘʜạᴍ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟷𝟶𝟷 ɴɢʜị địɴʜ 𝟷𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟶/ɴĐ-ᴄᴘ ɴɢàʏ 𝟹.𝟸.𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜʏ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʙưᴜ ᴄʜíɴʜ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ, ᴛầɴ số ᴠô ᴛᴜʏếɴ đɪệɴ, ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ đɪệɴ ᴛử.

Xem thêm: