Nguyên nhân bất ngờ vụ n:ổ bóng bay tại lễ khai giảng khiến 10 học sinh b:ỏng

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ʏêɴ ᴘʜú, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ Địɴʜ (ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴄʜùᴍ ʙóɴɢ ʙᴀʏ ᴘʜáᴛ ɴổ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ʟà ᴅᴏ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ᴄầᴍ ᴛʜᴜốᴄ ʟá ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ đɪ ǫᴜᴀ sơ ý ᴠᴀ ǫᴜệᴛ ᴠàᴏ ʙóɴɢ.

ᴄụ ᴛʜể, ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴêᴜ, ᴛạɪ ʟễ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʜᴀɪ ᴄʜùᴍ ʙóɴɢ ʙᴀʏ để ʜᴀɪ ʙêɴ ᴄáɴʜ ɢà.

ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị

sᴀᴜ ʙᴜổɪ ʟễ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀở ᴠề ʟớᴘ để ʜọᴄ ɴʜữɴɢ ᴛɪếᴛ ʜọᴄ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ ɴăᴍ ʜọᴄ ᴍớɪ ᴛʜì ᴍộᴛ số ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʟêɴ ᴋʜáɴ đàɪ, ɴơɪ ᴄó ᴄʜùᴍ ʙóɴɢ ʙᴀʏ để ʀᴀ ʟấʏ ʙóɴɢ ᴄʜơɪ. ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ʟ.ʜ.ᴄ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ ᴄầᴍ ᴛʜᴜốᴄ ʟá, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴠᴀ ǫᴜệᴛ ᴠàᴏ ʟàᴍ ʙóɴɢ ʙᴀʏ ᴘʜáᴛ ɴổ.

ᴠụ ɴổ đã ʟàᴍ 𝟷𝟶 ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ʙỏɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ sơ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã, ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ʙị ʙỏɴɢ đượᴄ ɴɢườɪ ɴʜà ᴠà ᴛʜầʏ ᴄô ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ Địɴʜ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị

sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ʜɪệᴜ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ᴄô ɢɪáᴏ đã đưᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟêɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã ʏêɴ ᴘʜú sơ ᴄứᴜ ʙᴀɴ đầᴜ sᴀᴜ đó ᴄáᴄ ᴛʜầʏ ᴄô đưᴀ 𝟷𝟶 ᴇᴍ ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ Địɴʜ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀị.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ 𝟷𝟶 ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ sứᴄ ᴋʜᴏẻ đã ổɴ địɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷 ᴇᴍ xɪɴ ᴠề ɴʜà ᴄòɴ 𝟿 ᴇᴍ ở ʟạɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị.

Xem thêm: