Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ mới 1.6 t.u.ổ.i

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ xᴇ ôᴛô ᴛôɴɢ 𝟻 xᴇ ᴍáʏ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ đèɴ đỏ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷 ở ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ɴɢườɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ôᴛô ᴍớɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ.
ᴛʀưᴀ ɴɢàʏ 𝟸.𝟿, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xᴇ ôᴛô ᴛôɴɢ ʜàɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷 ɢửɪ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ xᴇ ôᴛô ᴛôɴɢ 𝟻 xᴇ ᴍáʏ. Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ 𝟼ʜ𝟹𝟺’ ɴɢàʏ 𝟸.𝟿, ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷, đᴏạɴ ᴋᴍ𝟷𝟼𝟶𝟺 + 𝟽𝟻𝟶 ᴛʜᴜộᴄ xã ᴠĩɴʜ ʜảᴏ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ. ᴠị ᴛʀí ɴàʏ ʟà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đèɴ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅẫɴ ᴠàᴏ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴠĩɴʜ ʜảᴏ – ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪếᴛ.

xᴇ ôᴛô ᴍᴀɴɢ ʙᴋs 𝟼𝟶ᴀ-𝟼𝟼𝟾.𝟶𝟶 ᴅᴏ ɴ.ᴄ.ʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟽, ɴɢụ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜướɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ – ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ.

xᴇ ᴍáʏ ᴠăɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ sᴀᴜ ᴄú ᴛôɴɢ. Ảɴʜ: ɴᴅᴄᴄ

ᴋʜɪ đếɴ địᴀ đɪểᴍ ᴛʀêɴ ᴛʜì ᴛôɴɢ ᴠàᴏ 𝟻 xᴇ ᴍáʏ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ đèɴ đỏ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ. ᴄú ᴛôɴɢ ʟàᴍ 𝟻 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙᴀɴ đầᴜ đượᴄ ɴʜậɴ địɴʜ ᴅᴏ ʜ. đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ôᴛô ᴋʜôɴɢ ᴄʜú ý ǫᴜᴀɴ sáᴛ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴠà ᴍᴀ ᴛᴜý ᴛʜì ʜ. ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

ᴄʜɪếᴄ xᴇ ôᴛô ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ. Ảɴʜ: ᴘʜạᴍ ᴅᴜʏ

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ đốɪ ᴄʜɪếᴜ ɴăᴍ sɪɴʜ ᴛʜì ʜ. ᴍớɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, Đɪềᴜ 𝟼𝟶 ʟᴜậᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đườɴɢ ʙộ ǫᴜʏ địɴʜ: ɴɢườɪ đủ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ ʜọᴄ ʟáɪ xᴇ ô ᴛô ʜạɴɢ ʙ𝟷, ʙ𝟸 ᴄʜở ɴɢườɪ đếɴ 𝟿 ᴄʜỗ ɴɢồɪ ᴠà ʟáɪ xᴇ ô ᴛô ᴛảɪ, ᴄó ᴛʀọɴɢ ᴛảɪ ᴅướɪ 𝟹.𝟻𝟶𝟶ᴋɢ.

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜụ ʟí ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Xem thêm: