Một nam ca sĩ đột ngột qua đ.ờ.i ở tuổi 32

ᴋʜáɴ ɢɪả ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴛʀướᴄ sự ʀᴀ đɪ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ.
ᴄᴀ sĩ ʜᴜʏ ʙảᴏ ᴛừ ᴛʀầɴ ʟúᴄ 𝟸 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟾 ở ᴛᴜổɪ 𝟹𝟸. Đượᴄ ʙɪếᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ǫᴜᴀ đờɪ ᴠì độᴛ ǫᴜỵ.. sự ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʙạɴ ʙè ᴠà ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ.

ᴄᴀ sĩ ʜᴜʏ ʙảᴏ ᴛừ ᴛʀầɴ ʟúᴄ 𝟸 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟾 ở ᴛᴜổɪ 𝟹𝟸.

ᴀɴʜ đượᴄ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙɪếᴛ đếɴ ʟà ᴄựᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ 𝟷𝟾ʙ ʙᴀɴᴅ, ᴛᴀʏ ʙᴀss ᴄủᴀ ʙ ʙᴀɴᴅ ᴠà ʟà ʜọᴄ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴄᴀ ɴʜạᴄ sĩ ᴘʜươɴɢ ᴜʏêɴ. ʜᴜʏ ʙảᴏ  ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴛàɪ ở ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ʙᴀɴ ɴʜạᴄ ᴠɪệᴛ, đượᴄ 𝟺 ʜʟᴠ ᴄʜọɴ ᴠà ᴠề độɪ ɴʜạᴄ sĩ ᴘʜươɴɢ ᴜʏêɴ. 

sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ, ʜᴜʏ ʙảᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄủᴀ 𝟷𝟾ʙ ʙᴀɴᴅ ɴữᴀ ᴍà ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ 𝟷𝟾ʙ ʙᴀɴᴅ ᴠẫɴ ɢɪữ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛốᴛ ᴠớɪ ᴄᴀ ɴʜạᴄ sĩ ᴘʜươɴɢ ᴜʏêɴ.

ᴀɴʜ đượᴄ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙɪếᴛ đếɴ ʟà ᴄựᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ 𝟷𝟾ʙ ʙᴀɴᴅ, ᴛᴀʏ ʙᴀss ᴄủᴀ ʙ ʙᴀɴᴅ ᴠà ʟà ʜọᴄ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴄᴀ ɴʜạᴄ sĩ ᴘʜươɴɢ ᴜʏêɴ.

ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴄủᴀ ʜᴜʏ ʙảᴏ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ ᴠɪếᴛ: ”ᴛừɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ʙảᴏ ᴛừ ᴛʜờɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄòɴ ở ʟàɴɢ ᴀᴄᴏᴜsᴛɪᴄ. Đã ᴛừɴɢ ɴɢồɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ ᴛʀờɪ ᴅướɪ đấᴛ…ɴʜưɴɢ ɴᴀʏ ʜãʏ ᴛɪɴ ᴠà ɴʜìɴ ʙứᴄ ʜìɴʜ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴛʜấʏ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴍắᴛ ᴍìɴʜ đượᴄ. ᴀɴ ɴɢʜỉ ɴʜé, ʙạɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ. ᴛôɪ sẽ ʟᴜôɴ ɴʜớ ᴠề ʙạɴ”.

Đôɴɢ đảᴏ ᴋʜáɴ ɢɪả ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ, ᴛɪễɴ ʙɪệᴛ ᴛớɪ ʜᴜʏ ʙảᴏ:

– Đᴀᴜ ʟòɴɢ ǫᴜá, ʀᴀ đɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜảɴ ɴʜé ᴇᴍ.

– ᴍọɪ ɴɢườɪ ʟᴜôɴ ɴʜớ ᴠì ᴇᴍ, ᴍấᴛ ᴍáᴛ ʟớɴ ǫᴜá ᴇᴍ à.

– ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ đó ʟà sự ᴛʜậᴛ, đᴀᴜ ʟòɴɢ ǫᴜá.

– ᴛạᴍ ʙɪệᴛ ᴇᴍ, ʏêɴ ɴɢʜỉ ɴʜé ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ấᴍ áᴘ.

Đông đảo khán giả gửi lời chia buồn, tiễn biệt tới Huy Bảo

ʟɪɴʜ ᴄữᴜ ᴄᴀ sĩ, ɴʜạᴄ ᴄôɴɢ ʜᴜʏ ʙảᴏ đượᴄ ǫᴜàɴ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ở đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴄảɴʜ ᴄʜâɴ, ǫᴜậɴ 𝟷 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴛᴀɴɢ ʟễ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟾 – 𝟷/𝟿, sᴀᴜ đó đưᴀ ᴀɴʜ đɪ ʜỏᴀ ᴛáɴɢ Đᴀ ᴘʜướᴄ ᴠɪêɴ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ.

 

 

Xem thêm: