Bắt một cán bộ công an vì “làm t.uvo. người trong khi thi hành công vụ”

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛứᴄ ɢɪậɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ᴍộᴛ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ᴄôɴɢ ᴀɴ xã, ở ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ʜồɴɢ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ, đã ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đá ᴠàᴏ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

sáɴɢ 𝟹𝟷/𝟾, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠụ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛâɴ ᴛʜàɴʜ ʙ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ʜồɴɢ.

ʙắᴛ ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã, ở ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ʜồɴɢ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ᴠì “ʟàᴍ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ”. Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟾ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟾, ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴠăɴ Đ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟼, ɴɢụ ấᴘ 𝟷, xã ᴛâɴ ᴛʜàɴʜ ʙ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ʜồɴɢ) sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ɴêɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢọɪ đɪệɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛâɴ ᴛʜàɴʜ ʙ đếɴ xử ʟý.

ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʜồ ᴛʜᴀɴʜ ʜòᴀ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴄùɴɢ ᴠớɪ 𝟹 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠɪêɴ đếɴ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴍờɪ ôɴɢ Đ ᴠề ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛạɪ đâʏ, ôɴɢ Đ ɴóɪ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ, ᴄʜửɪ ᴍắɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã. ᴛứᴄ ɢɪậɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴêɴ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʜòᴀ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đá ᴠàᴏ ɴɢườɪ ôɴɢ Đ ʀồɪ ʙỏ đɪ ʀᴀ ɴɢồɪ ở ʙăɴɢ ɢʜế ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʜòᴀ ᴛʜấʏ ôɴɢ Đ ɴằᴍ ʙấᴛ ᴛỉɴʜ, ᴄó ʜơɪ ᴛʜở ʏếᴜ, ᴄᴏ ɢɪậᴛ ɴêɴ ᴄʜở ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ đếɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴋʜɪ đếɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴛʜì ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ôɴɢ Đảᴍ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đã ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ǫᴜᴀ đó, xáᴄ địɴʜ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʜồ ᴛʜᴀɴʜ ʜòᴀ đã sử ᴅụɴɢ ᴠũ ʟựᴄ ǫᴜá ᴍứᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟾, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛướᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ʜồ ᴛʜᴀɴʜ ʜòᴀ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ᴄũɴɢ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ʜồ ᴛʜᴀɴʜ ʜòᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟàᴍ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ” (đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ).

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Xem thêm: